AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Akademia Wojsk Lądowych nieustannie dostosowuje standardy bezpieczeństwa do aktualnej sytuacji i nowych rekomendacji władz państwowych. Obecnie w Akademii poszerzono zakres działań profilaktycznych w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwo żołnierzy i pracowników cywilnych o procedury pomiaru temperatury ciała u osób wchodzących i wjeżdżających na teren AWL oraz rozszerzono zakres pracy zdalnej. Osoby z temperaturą ciała przekraczającą normę proszone są o konsultację lekarską i nie są wpuszczane na teren Akademii.

Ponadto opracowano i wdrożono szereg procedur (scenariuszy) wewnętrznych oraz procedury uwzględniające wsparcie przez specjalistyczne służby na wypadek potencjalnego pojawienia się sytuacji zagrożenia wymagających szybkiej i profesjonalnej reakcji.

Dbając o wewnętrzne bezpieczeństwo jednocześnie Akademia utrzymuje pełną gotowość do podjęcia ewentualnych działań wspierających służby w walce z koronawirusem. Zgodnie z podpisaną przez Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka dniu wczorajszym decyzją Rektor-Komendant AWL przekaże 18 marca br. do dyspozycji Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej niezbędne siły i środki dla wsparcia służb sanitarnych oraz organów samorządu terytorialnego. Zakres działań będzie obejmował zaopatrzenie w żywność i leki dla osób potrzebujących, w tym dla osób objętych kwarantanną.

Ocenia się, że w najbliższych dniach lawinowo wzrośnie liczba zadań realizowanych przez służby sanitarne oraz samorządy na rzecz osób zakażonych koronawirusem, pozostających w kwarantannie, czy też osób starszych lub samotnych. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom resort obrony narodowej podejmuje kolejne działania umożliwiające wsparcie służb, inspekcji i samorządów w walce z epidemią.


Tekst: AWL, MON

Zdjęcia: Marek Kańtoch

 

Back to top