AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


24 marca 1794 roku na krakowskim rynku ogłoszony został akt powstania zbrojnego, powołujący Tadeusza Kościuszkę na stanowisko jego naczelnika. Symboliczny akt ukoronował dwuletnie przygotowania, które były dziełem sprzysiężenia zawiązanego na emigracji przez Ignacego Potockiego, Hugona Kołłątaja i Tadeusza Kościuszkę. 

Po odczytaniu aktu świeżo powołany Naczelnik złożył historyczną przysięgę: Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna męka Syna Jego.

W Akademii Wojsk Lądowych, z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, obchody ograniczyły się do złożenia okolicznościowej wiązanki pod pomnikiem Patrona.

Jego postać i dzieło, z którego po dziś dzień czerpać możemy siłę moralną, zyskuje w obecnej sytuacji nowy, cenny wymiar. Ukazuje sens podporządkowania indywidualnych potrzeb i celów wartościom nadrzędnym, wyższym ponad jednostkową wolność.


tekst: AWL

zdjęcia: st. szer. pchor. Daniel Dominiak

 

Back to top