AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Akademia Wojsk Lądowych od czterech lat poszerza swoją ofertę edukacyjną zarówno dla studentów wojskowych jak i cywilnych, odpowiadając na zmieniające się potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz rynku pracy.

W tym czasie uruchomiono między innymi długo oczekiwany kierunek studiów Dowodzenie w specjalności dowodzenie pododdziałami, który od 01.10.2020 r. będzie prowadzony jako pięcioletnie jednolite studia magisterskie, a także studia pierwszego stopnia na kierunku Logistyka.  Po wyciągnięciu wniosków z analizy kolejnych potrzeb Sił Zbrojnych RP Akademia rozpoczęła  długi proces merytoryczno-organizacyjny związany z przygotowaniem nowego kierunku studiów. W dniu 23.04.2020 r. Akademia na mocy Uchwały Nr 100/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjne uzyskała pozytywną opinię w zakresie spełnienia warunków prowadzenia studiów do wniosku o utworzenie nowego siedmiosemestralnego kierunku studiów inżynierskich o profilu praktycznym „informatyka”. Natomiast w dniu 04.05.2020 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał decyzję zezwalającą Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki na utworzenie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „informatyka”. Studia te rozpoczną się 01.10.2020 r. i będą dedykowane dla kandydatów na oficerów w korpusie osobowym łączności i informatyki, grupa osobowa eksploatacji systemów informatycznych w specjalności eksploatacja systemów informatycznych oraz dla studentów cywilnych.

Zapraszamy na studia do Akademii Liderów. Szczegóły naboru w zakładce Rekrutacja.

 

Treść uchwały plik pdf

Treść decyzji plik pdf

 

 

Back to top