AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Akademia Wojsk Lądowych od dłuższego czasu zabiegała o utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku „dowodzenie” dla kandydatów na żołnierzy zawodowych dostrzegając w takim rozwiązaniu potencjał pozwalający na zwiększenie kompetencji zawodowych absolwentów. Społeczność akademicka przyjęła decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wielkim zadowoleniem. Zmieniające się bardzo szybko środowisko bezpieczeństwa krajowego, regionalnego czy światowego skłania do gruntownego studiowania przez podchorążych zagadnień z wielu obszarów na różnych poziomach: taktycznym, operacyjnym czy nawet strategicznym.

Przygotowanie kompetentnego dowódcy wymaga równoczesnego skupienia się na zagadnieniach bezpieczeństwa militarnego i pozamilitarnego oraz na zagadnieniach tzw. rzemiosła wojskowego. Jednolite studia magisterskie pozwolą optymalnie wykorzystać czas przewidziany na studia na skupieniu się na zagadnieniach najistotniejszych z punktu widzenia kompetencji i kształtowania świadomości taktyczno-operacyjnej przyszłego dowódcy.

 decyzja1

decyzja 2

tekst: AWL

 

Back to top