INSTYTUT DOWODZENIA


Sympozjum ROBO

W dniach 09-10 grudnia 2019 delegacja AWL w składzie ppłk. Tomasz KRAUZE oraz kpt. Paweł ŁASKI, reprezentujący Zakład Rozpoznana i Wojsk Aeromobilnych, uczestniczyła w warsztatach oraz Sympozjum Rozpoznanie Obrazowe w Bezpieczeństwie i Obronności – ROBO, których organizatorami był Zakład Teledetekcji, Fotogrametrii i Rozpoznania Obrazowego Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT oraz firma ESRI Polska.

W dniu 12 grudnia br. uroczyście obchodzono „Dzień Przeciwlotnika Akademii Wojsk Lądowych”, zorganizowane przez Zespół Obrony Przeciwlotniczej.

Kurs Strzelectwa Bojowego Sekcji Działań Nieregularnych - pistolet

W dniach 7-8.12.2019 r. na terenie strzelnicy FSO w Warszawie odbyło się kolejne szkolenie strzeleckie Sekcji Działań Nieregularnych w ramach realizowanego Kursu Strzelectwa Bojowego. Podchorążowie doskonalili umiejętności instruktorsko-metodyczne oraz strzeleckie wykorzystując broń krótką: GLOCK-17 oraz GLOCK-19.

W dniu 04.12.2019 r. w Akademii Wojsk Lądowych obchodzono Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii. Z tej okazji Zespół Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz podchorążowie artylerzyści przygotowali wykłady dotyczące reprezentowanego przez siebie rodzaju wojsk.

Szkolenie taktyczne Sekcji Działań Nieregularnych w warunkach górskich

W dniach 29.11-01.12 br. na terenie Górskiego Ośrodka Szkoleniowego AWL „Wysoki Kamień” w Szklarskiej Porębie odbyło się kompleksowe, trzydniowe szkolenie Sekcji Działań Nieregularnych.

Seminarium „Przyszłe konflikty zbrojne”

W dniu 15 listopada 2019 r. odbyło się w Instytucie Dowodzenia pierwsze seminarium naukowe z serii „Przyszłe konflikty zbrojne”. Celem przedsięwzięcia było dokonanie analizy charakteru współczesnych konfliktów zbrojnych oraz wskazanie kierunków ich ewolucji w bliższej i dalszej przyszłości, a także wymiana poglądów i doświadczeń kadry Instytutu Dowodzenia w obszarze zachodzących zmian w taktyce i uzbrojeniu wojskowym.

Warsztaty strzeleckie - WKS Śląsk Wrocław

W dniu 14 listopada 2019 r. podchorążowie sekcji strzeleckiej pod kierownictwem opiekuna mjr Dariusza KŁUSKA wzięli udział w warsztatach strzeleckich nt. ,,Użycie broni strzeleckiej w bezpośrednim kontakcie” zorganizowanych przez Fundację SIA na obiekcie strzelnicy WKS „Śląsk” we Wrocławiu.

W dniach 23-24 listopada br. na terenie strzelnicy Studenckiego Stowarzyszenia Strzeleckiego ENIGMA w Starych Bogaczowicach odbyły się kolejne zajęcia w ramach Kursu Strzelectwa Bojowego członków Sekcji Działań Nieregularnych. Szkolenie było prowadzone przez doświadczonego oficera z Jednostki Specjalnej WP i wymagało wysokiego poziomu wyszkolenia strzeleckiego, taktycznego oraz sprawności fizycznej.

Narada szkoleniowo-metodyczna

W dniach 12-13.11.2019 r. Zakład Wsparcia Bojowego zrealizował naradę szkoleniowo-metodyczną w Górskim Ośrodku Szkoleniowym „Wysoki Kamień”. Celem narady było wypracowanie wniosków i propozycji zmian w zakresie szkolenia modułowego do opracowania nowych edycji programów kształcenia na studiach I i II stopnia w specjalnościach Wojsk Rakietowych i Artylerii, Inżynierii Wojskowej, Obrony Przeciwlotniczej i Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia.

Zawody Strzeleckie Służb Mundurowych o Puchar Rektora – Komendanta Akademii Wojsk Lądowych

Strzelanie z pistoletu wojskowego z wymianą magazynka „parszywa trzynastka”, strzelanie dynamiczne z pistoletu maszynowego PM 98 i pistoletu GLOCK 17 oraz sztafeta strzelecka (strzelanie z karabinka MSBS „GROT”, karabinu maszynowego UKM2000P, karabinu wyborowego TRG 22) - to konkurencje Zawodów Strzeleckich Służb Mundurowych o Puchar Rektora-Komendanta Akademii Wojsk Lądowych, które odbyły się 29 października br.

W dniach 23-24.10.2019 r. w Akademii Wojsk Lądowych odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: „Wsparcie działań w operacjach wojskowych i reagowania kryzysowego”. Organizatorem konferencji był Zakład Wsparcia Bojowego Instytutu Dowodzenia AWL we współpracy z Akademią Sztuki Wojennej.

Medaliści z AWL

Ćwiczenie patrolowe „Cambrian Patrol” to okazja do sprawdzenia umiejętności w warunkach bojowej rywalizacji. Tegoroczna edycja organizowana już po raz sześćdziesiąty przez The 160th Welsh Brigade w Brecon zgromadziła ponad 130 zespołów z 34 krajów.

Sukces podchorążych  Sekcji Szkoleń Wysokogórskich

W dniach 09-13 września 2019 r. odbyły się kwalifikacje na Wojskową Odznakę Górską 21 Brygady Strzelców Podhalańskich II stopnia.

W dniach 16.09 - 22.09.2019 r. delegacja Uczelni w składzie: Dyrektor Instytutu Dowodzenia płk dr Lech Plezia oraz dwóch podchorążych z grupy osobowej aeromobilnej uczestniczyła w międzynarodowym ćwiczeniu FALCON LEAP 2019 w Holandii.

Źródło: http://6bpd.wp.mil.pl/pl/1_431.html [dostęp: 17.09.2019 r.]

Podczas II wojny światowej w dniach 17 – 26 września 1944 r. na terenach okupowanej Holandii alianci przeprowadzili największą operacje z udziałem wojsk powietrznodesantowych, która została określona kryptonimem ,,Market Garden’’.

reprezentacja AWL

W dniach 10-14.09.2019 r. podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych specjalności aeromobilnej uczestniczyli w międzynarodowych zawodach użyteczno-sportowych upamiętniających dowódcę 6 Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej oraz patrona 16 batalionu powietrznodesantowego generała brygady Mariana Zdrzałkę.

W dniach 4-5.09.2019 r. Zakład Teorii i Praktyki Strzelań przy współudziale Zakładu Wojsk Obrony Terytorialnej zorganizował  w Górskim Ośrodku Szkoleniowym „Wysoki Kamień” oraz strzelnicy w m. Mroczkowice seminarium, którego jednym z głównych celi była unifikacja procedur posługiwania się bronią krótką i długą w procesie szkolenia ogniowego.

W dniu 17.06.2019 r. na terenie Akademii Wojsk Lądowych odbyły się I Zawody użyteczno-bojowe o wyłonienie najlepszej drużyny zmechanizowanej w szkoleniu bojowym przygotowane oraz przeprowadzone przez Zakład Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Instytutu Dowodzenia.

W dniu 25.04.2019 r. w Instytucie Dowodzenia AWL odbył się wykład gościnny ppłk. Adama  Krysiaka, dowódcy 2 batalionu zmechanizowanego 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego.

W dniu 14.03.2019 roku na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wędrzyn odbył się finał konkursu o miano „Mistrza Ognia Artyleryjskiego”. Przeprowadzono go wśród podchorążych II roku studiów II stopnia.

Zdjęcie przedstawia grupę po szkoleniu strzeleckim

W dniach 17-18 grudnia 2018 r. podchorążowie Sekcji Strzeleckiej Akademii Wojsk Lądowych wraz z opiekunem grupy ppor. Mateuszem Grzanką wzięli udział w szkoleniu nt. „Zaawansowanych technik posługiwania się bronią strzelecką - Walka w terenie zurbanizowanym 002 Sekcja” na bazie Niepublicznego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego „Szkoła Ognia” w Lublińcu.

Tarcza z wynikami strzelania

W dniu 07 grudnia 2018 r. podchorążowie sekcji strzeleckiej pod kierownictwem opiekuna mjr Dariusza KŁUSKA wzięli udział w warsztatach strzeleckich nt. ,,Użycie broni strzeleckiej w bezpośrednim kontakcie” zorganizowanych przez Instytut Strzelectwa na obiekcie strzelnicy sekcji COLT we Wrocławiu.

W dniach 10-11.12.2018 roku oficerowie Zakładu Teleinformatyki gościli w pułku wsparcia dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblągu. Wizyta miała na celu zapoznanie się z aktualną strukturą i wyposażeniem pułku.

W dniach 13-16 listopada 2018 r. wykładowcy z Zakładu Teorii i Praktyki Strzelań i podchorążowie sekcji strzeleckiej wzięli udział w warsztatach strzeleckich zorganizowanych w Ośrodku Szkolenia Specjalistycznego Straży Granicznej w Lubaniu.

Odwiedziny „Łucznika”

W dniach 25 i 26 października podchorążowie i kadra Akademii Wojsk Lądowych, wraz z opiekunem Sekcji Strzeleckiej mjr. Dariuszem Kłuskiem odwiedzili Fabrykę Broni „Łucznik” w Radomiu, w ramach podróży studyjnej na temat „Technologia produkcji oraz budowa i techniczne rozwiązania zapewniające optymalne osiągi współczesnych i przyszłościowych systemów broni strzeleckiej - karabinek MSBS GROT”.

Zdjęcie przedstawia uczestników seminarium Zakładu Rozpoznania i Wojsk Aeromobilnych

W dniach 15-17.10.2018 r. w Szklarskiej Porębie zostało zrealizowane seminarium nt. „Wysokogórskie środowisko walki - doświadczenia i perspektywy”. Uczestnikami wydarzenia byli przedstawiciele JW, podchorążowie wraz z kadrą Zakładu Rozpoznania i Wojsk Aeromobilnych.

Zdjęcie przedstawia przedstawiciela AWL, który się wita z uczestnikiem International Association of Military Mountain Schools

W dniach 30.09.-05.10.2018 r. przedstawiciel Instytutu Dowodzenia AWL uczestniczył w 52th International Association of Military Mountain Schools w The Mountain and Special Operations School w m. Jaca (Hiszpania).

Zdjęcie przedstawia Dyrektora ID podczas wystąpienia na Naradzie szkoleniowo-metodycznej

26 września 2018 roku odbyła się narada szkoleniowo-metodyczna Instytutu Dowodzenia. Naradzie przewodniczył Dyrektor ID pan płk dr Lech Plezia. Celem zasadniczym narady szkoleniowo-metodycznej było podsumowanie minionego roku akademickiego 2017/2018 oraz przedstawienie celów strategicznych AWL na nowy rok akademicki 2018/2019.

Zdjęcie przedstawia podchorążych podczas szkolenia w 6BPow

W dniach 17.06-24.06.2018 r. podchorążowie II roku studiów I stopnia oraz I roku studiów II stopnia z grupy osobowej aeromobilnej uczestniczyli w zajęciach zintegrowanych w 6 Brygadzie Powietrznodesantowej w Krakowie.

Zdjęcie podchorążych z wykładowcą podczas zajęć w 241 kompanii radiotechnicznej

W dniu 19 czerwca 3 rok specjalności OPL pod kierunkiem kpt. Jarosława Patałucha z Zespołu OPL realizowali zajęcia praktyczne z przedmiotu Radiolokacja w 241 kompani radiotechnicznej.

W dniach 21÷23.05.2018 r. kadra dydaktyczna Instytutu Dowodzenia AWL w osobach: mjr Antoni MONDEL i mjr Artur MARZEC brali udział w przeprowadzonym jednoszczeblowym, jednostronnym treningu sztabowym pk. „NYSA-18” nt. „Planowanie zadań wsparcia inżynieryjnego w trakcie zwrotu zaczepnego odwodowej dywizji w ramach sojuszniczej, połączonej operacji obronnej” z kadrą dowódczą 1 pułku saperów (1psap) z Brzegu.

W dniu 10.05.2018 r. odbyły się zajęcia specjalistyczne w jednostce wojskowej w 4 pułku przeciwlotniczym (Leszno). W szkoleniu brali udział słuchacze  kursu doskonalącego 8250019 „Szefów sekcji S-2 i S-3 dywizjonów przeciwlotniczych” oraz mjr mgr inż. Marcin PŁUCIENNICZAK –  wykładowca z Wydziału Zarządzania.

W dniu 12  kwietnia br. podchorążowie Sekcji Symulacji Taktycznej wraz z opiekunem wzięli udział w podróży studyjnej do Ośrodka Badawczo Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych (OBRUM).

W dniach 9-11.04.2018 r. płk Czesław Dąbrowski i kpt. Dawid Dobies brali udział w testach symulatora laserowego montowanego na czołgi oraz zabezpieczali szkolenie poddziałów 1 Warszawskiej Brygady Pancernej.

Dzięki uprzejmości dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej imienia Zawiszy Czarnego, Pana Generała Doktora Jarosława Gromadzińskiego podchorążowie I roku studiów II stopnia specjalności pancernej odbyli szkolenie do strzelania z zakrytych stanowisk ogniowych pododdziału czołgów.

W dniu 25.04.2018 r. w Instytucie Dowodzenia AWL odbył się wykład gościnny dowódcy 1 batalionu czołgów 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki. Tematem wystąpienia ppłk. Andrzeja BOROWIAKA był system szkolenia 1 WBPanc.

W dniach 05.02÷29.03.2018 r. kadra dydaktyczna Instytutu Dowodzenia realizowała praktyki stażowe w jednostkach wojskowych 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Celem przedsięwzięcia była wymiana doświadczeń oraz podnoszenie umiejętności metodycznych w zakresie realizacji szkolenia w jednostkach wojskowych. W praktykach brali udział mjr Antoni Mondel oraz kpt. Dariusz Gąsior.

W dniach 26-30.03.2018 r. na terenie Zakładu Symulacji Taktycznych (ZST) odbyły się warsztaty symulacji taktycznej dla żołnierzy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.

Szkolenie w tunelu aerodynamicznym w Ośrodku Szkolenia Aeromobilno-spadochronowego.
W dniach 26-28 marca 2018 roku podchorążowie z Sekcji Szkoleń Wojsk Aeromobilnych realizowali szkolenie w zakresie swobodnego spadania w symulatorze skoków spadochronowych – w tunelu aerodynamicznym HALO-HAHO w Ośrodku Szkolenia Aeromobilno-spadochronowego w Leźnicy Wielkiej.

W dniach 11-16.03.2018 r. podchorążowie V roku specjalności OPL wraz z wykładowcą Zespołu OPL kpt. Jarosławem Patałuchem przybywali na zgrupowaniu poligonowym 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w CSWL Drawsko.

W dniach 5-16.03.2018 r. podchorążowie I roku studiów II stopnia o specjalnościach: zmechanizowana, rozpoznanie i aeromobilna przebywali na zajęciach praktycznych w CSAiU w Toruniu.

Podchorążowie 3 roku studiów I stopnia grupa osobowa artylerii przeciwlotniczej pod nadzorem mjr. dr. inż. Jacka PAJĄKA – kierownika Zespołu OPL AWL, zrealizowała intensywne szkolenie specjalistyczne na sprzęcie bojowym PZAR ZUR 23-2 KG i symulatorach imitujących sprzęt bojowy PPZR GROM oraz ZUR-23-2 wersja okrętowa „Wróbel II”.

W dniach 11-16.03.2018 r. pięciu podchorążych I roku studiów II stopnia specjalność przeciwlotniczej brało udział w ćwiczeniu taktyczno-specjalnym pk. LOTNIK-18 w OSPWL Orzysz.

W dniach 16, 21 i 22.03.2018 na poligonie w Wędrzynie odbyły się zajęcia z kierowania ogniem z podchorążymi II roku studiów II stopnia, specjalność zmechanizowana, aeromobilna i rozpoznania ogólnego.

W dniach 12-29.03.2018 r. podchorążowie II roku studiów II stopnia specjalności pancernej doskonalą swoje umiejętności w Ośrodku Szkolenia Leopard w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka.

W dniu 22.02.2018 r. odbyła się narada szkoleniowo-metodyczna na temat: Koncepcja szkolenia podchorążych studiów I i II stopnia specjalności pancernej w Ośrodku Szkolenia LEOPARD (OSL).

W dniach 12-16.02.2018 r. odbyły się zajęcia specjalistyczne w jednostce wojskowej w 4 pułku przeciwlotniczym (Leszno). W szkoleniu brali udział podchorążowie I roku studiów II stopnia grupa OPL oraz płk rez. dr inż. Marek ANDRUSZKIEWICZ – starszy wykładowca z Zespołu Obrony Przeciwlotniczej.

W dniach 12-13.02.2018 r. Dyrektor Instytutu Dowodzenia płk dr inż. Jacek Narloch wraz z Kierownikiem Zespołu OPL mjr dr inż. Jackiem Pająkiem przeprowadzili nadzór dydaktyczny w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych.

W dniu 15 lutego 2018 r. w Instytucie Dowodzenia odbył się Dzień Metodyczny dla kadry i pracowników Instytutu mający na celu ujednolicenie i ukierunkowanie szkolenia specjalistycznego oraz działalności szkoleniowo-metodycznej w zakładach Instytutu Dowodzenia w  semestrze letnim. W Dniu Metodycznym wzięli czynny udział również dowódcy batalionów szkolnych.

W dniach 05-09.02.2018 r. podchorążowie II roku studiów II stopnia  grup osobowych pancerno-zmechanizowanej specjalność zmechanizowana, aeromobilnej oraz rozpoznania ogólnego  szkolili się w jednostkach wojskowych 25BKPow w m. LEŹNICA WIELKA w zakresie praktycznego współdziałania ze śmigłowcami.

W dniach 05-09.02.2018 r. ppłk dr inż. Marek Witkowski oraz ppor. mgr inż. Krzysztof Górski z Zakładu Teleinformatyki Instytutu Dowdzenia AWL uczestniczyli w kursie: "Implementing Cisco Wireless Network Fundamentals" prowadzonym w Centrum Szkoleniowym Hector CSH w Warszawie.

 

Back to top