INSTYTUT DOWODZENIA


W dniach 21÷23.05.2018 r. kadra dydaktyczna Instytutu Dowodzenia AWL w osobach: mjr Antoni MONDEL i mjr Artur MARZEC brali udział w przeprowadzonym jednoszczeblowym, jednostronnym treningu sztabowym pk. „NYSA-18” nt. „Planowanie zadań wsparcia inżynieryjnego w trakcie zwrotu zaczepnego odwodowej dywizji w ramach sojuszniczej, połączonej operacji obronnej” z kadrą dowódczą 1 pułku saperów (1psap) z Brzegu.

W dniu 10.05.2018 r. odbyły się zajęcia specjalistyczne w jednostce wojskowej w 4 pułku przeciwlotniczym (Leszno). W szkoleniu brali udział słuchacze  kursu doskonalącego 8250019 „Szefów sekcji S-2 i S-3 dywizjonów przeciwlotniczych” oraz mjr mgr inż. Marcin PŁUCIENNICZAK –  wykładowca z Wydziału Zarządzania.

W dniu 12  kwietnia br. podchorążowie Sekcji Symulacji Taktycznej wraz z opiekunem wzięli udział w podróży studyjnej do Ośrodka Badawczo Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych (OBRUM).

W dniach 9-11.04.2018 r. płk Czesław Dąbrowski i kpt. Dawid Dobies brali udział w testach symulatora laserowego montowanego na czołgi oraz zabezpieczali szkolenie poddziałów 1 Warszawskiej Brygady Pancernej.

Dzięki uprzejmości dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej imienia Zawiszy Czarnego, Pana Generała Doktora Jarosława Gromadzińskiego podchorążowie I roku studiów II stopnia specjalności pancernej odbyli szkolenie do strzelania z zakrytych stanowisk ogniowych pododdziału czołgów.

W dniu 25.04.2018 r. w Instytucie Dowodzenia AWL odbył się wykład gościnny dowódcy 1 batalionu czołgów 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki. Tematem wystąpienia ppłk. Andrzeja BOROWIAKA był system szkolenia 1 WBPanc.

W dniach 05.02÷29.03.2018 r. kadra dydaktyczna Instytutu Dowodzenia realizowała praktyki stażowe w jednostkach wojskowych 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Celem przedsięwzięcia była wymiana doświadczeń oraz podnoszenie umiejętności metodycznych w zakresie realizacji szkolenia w jednostkach wojskowych. W praktykach brali udział mjr Antoni Mondel oraz kpt. Dariusz Gąsior.

W dniach 26-30.03.2018 r. na terenie Zakładu Symulacji Taktycznych (ZST) odbyły się warsztaty symulacji taktycznej dla żołnierzy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.

Szkolenie w tunelu aerodynamicznym w Ośrodku Szkolenia Aeromobilno-spadochronowego.
W dniach 26-28 marca 2018 roku podchorążowie z Sekcji Szkoleń Wojsk Aeromobilnych realizowali szkolenie w zakresie swobodnego spadania w symulatorze skoków spadochronowych – w tunelu aerodynamicznym HALO-HAHO w Ośrodku Szkolenia Aeromobilno-spadochronowego w Leźnicy Wielkiej.

W dniach 11-16.03.2018 r. podchorążowie V roku specjalności OPL wraz z wykładowcą Zespołu OPL kpt. Jarosławem Patałuchem przybywali na zgrupowaniu poligonowym 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w CSWL Drawsko.

W dniach 5-16.03.2018 r. podchorążowie I roku studiów II stopnia o specjalnościach: zmechanizowana, rozpoznanie i aeromobilna przebywali na zajęciach praktycznych w CSAiU w Toruniu.

Podchorążowie 3 roku studiów I stopnia grupa osobowa artylerii przeciwlotniczej pod nadzorem mjr. dr. inż. Jacka PAJĄKA – kierownika Zespołu OPL AWL, zrealizowała intensywne szkolenie specjalistyczne na sprzęcie bojowym PZAR ZUR 23-2 KG i symulatorach imitujących sprzęt bojowy PPZR GROM oraz ZUR-23-2 wersja okrętowa „Wróbel II”.

W dniach 11-16.03.2018 r. pięciu podchorążych I roku studiów II stopnia specjalność przeciwlotniczej brało udział w ćwiczeniu taktyczno-specjalnym pk. LOTNIK-18 w OSPWL Orzysz.

W dniach 16, 21 i 22.03.2018 na poligonie w Wędrzynie odbyły się zajęcia z kierowania ogniem z podchorążymi II roku studiów II stopnia, specjalność zmechanizowana, aeromobilna i rozpoznania ogólnego.

W dniach 12-29.03.2018 r. podchorążowie II roku studiów II stopnia specjalności pancernej doskonalą swoje umiejętności w Ośrodku Szkolenia Leopard w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka.

W dniu 22.02.2018 r. odbyła się narada szkoleniowo-metodyczna na temat: Koncepcja szkolenia podchorążych studiów I i II stopnia specjalności pancernej w Ośrodku Szkolenia LEOPARD (OSL).

W dniach 12-16.02.2018 r. odbyły się zajęcia specjalistyczne w jednostce wojskowej w 4 pułku przeciwlotniczym (Leszno). W szkoleniu brali udział podchorążowie I roku studiów II stopnia grupa OPL oraz płk rez. dr inż. Marek ANDRUSZKIEWICZ – starszy wykładowca z Zespołu Obrony Przeciwlotniczej.

W dniach 12-13.02.2018 r. Dyrektor Instytutu Dowodzenia płk dr inż. Jacek Narloch wraz z Kierownikiem Zespołu OPL mjr dr inż. Jackiem Pająkiem przeprowadzili nadzór dydaktyczny w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych.

W dniu 15 lutego 2018 r. w Instytucie Dowodzenia odbył się Dzień Metodyczny dla kadry i pracowników Instytutu mający na celu ujednolicenie i ukierunkowanie szkolenia specjalistycznego oraz działalności szkoleniowo-metodycznej w zakładach Instytutu Dowodzenia w  semestrze letnim. W Dniu Metodycznym wzięli czynny udział również dowódcy batalionów szkolnych.

W dniach 05-09.02.2018 r. podchorążowie II roku studiów II stopnia  grup osobowych pancerno-zmechanizowanej specjalność zmechanizowana, aeromobilnej oraz rozpoznania ogólnego  szkolili się w jednostkach wojskowych 25BKPow w m. LEŹNICA WIELKA w zakresie praktycznego współdziałania ze śmigłowcami.

W dniach 05-09.02.2018 r. ppłk dr inż. Marek Witkowski oraz ppor. mgr inż. Krzysztof Górski z Zakładu Teleinformatyki Instytutu Dowdzenia AWL uczestniczyli w kursie: "Implementing Cisco Wireless Network Fundamentals" prowadzonym w Centrum Szkoleniowym Hector CSH w Warszawie.

W dniach 29.01.-02.02. 2018 r odbyły się zajęcia specjalistyczne w jednostce wojskowej  w 4 pułku przeciwlotniczym (Leszno). W szkoleniu brali udział podchorążowie II roku studiów II stopnia grupa OPL oraz płk rez. dr inż. Marek ANDRUSZKIEWICZ – starszy wykładowca z Zespołu Obrony Przeciwlotniczej.

W dniach 15-19.01. 2018 r odbyły się zajęcia specjalistyczne w jednostce wojskowej  w 4 pułku przeciwlotniczym (Leszno). W szkoleniu brali udział podchorążowie I roku studiów II stopnia grupa OPL oraz płk rez. dr inż. Marek ANDRUSZKIEWICZ – starszy wykładowca z Zespołu Obrony Przeciwlotniczej.

W dniach 8-12.01.2018 roku w 4. Pułku Przeciwlotniczym w Lesznie odbyły się zajęcia  praktyczne II roku studiów II stopnia grupy OPL. Zajęcia prowadzone były przez płk. dr. inż. Marka ANDRUSZKIEWICZA – starszego wykładowcy Zespołu OPL.


W dniach 05.09.-01.12.2017 r. kadra dydaktyczna Instytutu Dowodzenia realizowała praktyki stażowe w jednostkach wojskowych 16 Dywizji Zmechanizowanej. Celem przedsięwzięcia była wymiana doświadczeń oraz podnoszenie umiejętności metodycznych w zakresie realizacji szkolenia w jednostkach wojskowych. W praktykach brali udział mjr dr inż. Mariusz Falkowski oraz kpt. mgr inż. Paweł Łaski.

Kadra Zakładu Teorii i Praktyki Strzelań oraz podchorążowie należący do Sekcji Strzeleckiej uczestniczyli w 8 tygodniowym kursie instruktora strzelectwa sportowego, bojowego i dynamiczno-praktycznego we Wrocławiu zorganizowanym przez firmę szkoleniową „KA-LIBER” przy wykorzystaniu strzelnic sportowych  „WKS” Śląsk Wrocław.

W związku z utworzeniem Międzynarodowej Dywizji Północny-Wschód (MND N-E) w Elblągu i idącymi za tym zmianami w strukturze oraz wyposażeniu 16 batalionu dowodzenia, kadra Zakładu Teleinformatyki Instytutu Dowodzenia Akademii Wojsk Lądowych dzięki uprzejmości Dowódcy 16 batalionu dowodzenia Pana ppłk. Andrzeja DUDY miała możliwość zapoznania się z najnowszymi zmianami w strukturach pododddziałów łączności oraz ich wyposażeniem.

W dniu 05.12.2017 r.odbyły się zajęcia specjalistyczne w jednostce wojskowej w 4 pułku przeciwlotniczym (Leszno). W szkoleniu brali udział słuchacze kursu doskonalącego 8250038 „Ocena przeciwnika powietrznego” oraz mjr mgr inż. Marcin PŁUCIENNICZAK.

W dniu 05.12.2017 r odbyły się zajęcia specjalistyczne w jednostce wojskowej  w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej (Świętoszów). W szkoleniu brali udział słuchacze kursów kwalifikacyjnych 8250001 - pion funkcjonalny: dowódczy (na stanowiska o STE. kapitan, kurs 8250002 - pion funkcjonalny: sztabowy (na stanowiska o STE. kapitan) oraz mjr dr inż. Jacek PAJĄK – kierownik zespołu OPL. 

W dniu 04.12.2017 r. w Akademii Wojsk Lądowych obchodzono Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii. Z tej okazji Zespół Wojsk Rakietowych i Artylerii przygotował wykłady dotyczące reprezentowanego przez siebie rodzaju wojsk oraz zorganizował spotkanie pokoleń artylerzystów.

W okresie od 4.09.2017 r. do 1.12.2017 r. w ramach praktyki stażowej zadania w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki wykonywali oficerowie z 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

W dniu 30.11.2017 r. odbyło się kolejne już szkolenie pracowników Urzędu Miasta Wrocławia realizowane w Akademii Wojsk Lądowych, którego organizatorem  był Zakład Działań Bojowych.

Na obiektach poligonowych OSPWL Wędrzyn, swoje taktyczne rzemiosło doskonalili żołnierze z 3 batalionu zmechanizowanego z Zamościa. Kompania zmechanizowana ćwiczyła prowadzenie natarcia w terenie zurbanizowanym.

W dniu 22.11.2017 r odbyły się zajęcia specjalistyczne w jednostce wojskowej  w 4 pułku przeciwlotniczym (Leszno). W szkoleniu brali udział słuchacze kursu doskonalącego 8250018 – „Dowódców baterii przeciwlotniczych”  oraz płk rez. dr inż. Marek ANDRUSZKIEWICZ  starszy wykładowca z Zespołu Obrony Przeciwlotniczej.

W dniach 13-16.11.2017 r. podchorążowie drugiego roku studiów licencjackich z grupy osobowej przeciwlotniczej pod okiem kpt. Dariusz GĄSIORA uczestniczyli w zajęciach z Uzbrojenia przeciwlotniczego oraz Teorii strzelania i kierowania ogniem zorganizowanych na bazie 4 Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku.

W dniu 18.11.2017 r. ppor. Marek Błachut z Zakładu Teleinformatyki Instytutu Dowodzenia uczestniczył w Biegu Górskim w Parku Moczydło przy ul. Górczewskiej w Warszawie zorganizowany przez Stowarzyszenie Klubu Sportowego ENTRE.PL Team, Warszawa.

W dniu 11.11.2017 r. ppor. Marek Błachut z Zakładu Teleinformatyki Instytutu Dowodzenia Akademii Wojsk Lądowych uczestniczył w biegu upamiętniającym 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

W dniu 06 listopada 2017 r. w Instytucie Dowodzenia odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Dowodzenia, na której obecni byli kadra zawodowa i pracownicy cywilni Instytutu oraz przedstawiciele podchorążych i słuchaczy AWL.

W dniach 23 – 25.10.2017 na terenie AWL odbyło się spotkanie grupy  IUC (Interoperability Users Community). Grupę tworzą użytkownicy laserowych systemów symulacyjnych wykorzystywanych w szkoleniu wojsk.

W dniach 19 i 20 października podchorążowie i kadra AWL wraz z opiekunem Sekcji Strzeleckiej kpt. Dariuszem Kłuskiem wzięli udział w podróży studyjnej na temat „Technologia produkcji oraz budowa    i techniczne rozwiązania zapewniające optymalne osiągi współczesnych i przyszłościowych systemów broni strzeleckiej”, która odbyła się w Zakładach Mechanicznych „Tarnów” S.A., które od 1952 roku zajmują się produkcją uzbrojenia.

W dniu 25 października 2017 r. w Instytucie Dowodzenia odbył się Dzień Metodyczny dla kadry i pracowników Instytutu mający na celu ujednolicenie i ukierunkowanie szkolenia specjalistycznego oraz działalności szkoleniowo-metodycznej w zakładach Instytutu Dowodzenia w roku akademickim 2017/2018. W Dniu Metodycznym wzięła czynny udział również kadra z Katedry Logistyki.

W dniach 26-27.10.2017 r. w Ośrodku szkoleniowym „Wysoki Kamień” odbyła się narada szkoleniowo-metodyczna, której celem było podsumowanie realizacji szkolenia praktycznego w AWL i CSWLąd w roku akademickim 2016/2017 oraz wypracowanie koncepcji jego realizacji w nadchodzącym roku.

W dniach 23-27.10.2017 r. ppłk dr inż. Marek Witkowski oraz ppor. mgr inż. Krzysztof Górski z Zakładu Teleinformatyki Instytutu Dowdzenia AWL uczestniczyli w kursie "Deployning CISCO Wireless Enterprise Networks v.1.0 WIDEPLOY" prowadzonym w Centrum Szkoleniowym Hector CSH. 

W dniu 23.10.2017 r. na uroczystej zbiórce pracowników, Dyrektor Instytutu Dowodzenia płk dr inż. Jacek NARLOCH przedstawił nową strukturę.

W dniach 10-12 października na bazie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 5 pułku artylerii oraz 17 WBZ odbył się kurs szkoleniowo-metodyczny dla dowódców pułków artylerii, dywizjonów artylerii, szefów wojsk rakietowych i artylerii dywizji i brygad.

W dniach 21.08-08.09.2017 r. podchorążowie trzeciego roku studiów licencjackich z grupy osobowej aeromobilnej i rozpoznawczej uczestniczyli w szkoleniu Aeromobilno-Spadochronowym w Ośrodku Szkolenia Aeromobilno-Spadochronowego (OSA-S) 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej przygotowującym do wykonywania skoków na spadochronach desantowych grupy B (szybujących).

Przed rozpoczęciem roku akademickiego 2017/2018 w dniu 21.09.2017 r. w Instytucie Dowodzenia odbył się kurs szkoleniowo-metodyczny dla kadry dydaktyczno-naukowej, cywilnych nauczycieli akademickich i pracowników wojska.

 

Back to top