INSTYTUT DOWODZENIA


Przed rozpoczęciem roku akademickiego 2017/2018 w dniu 21.09.2017 r. w Instytucie Dowodzenia odbył się kurs szkoleniowo-metodyczny dla kadry dydaktyczno-naukowej, cywilnych nauczycieli akademickich i pracowników wojska.

Kurs rozpoczął Dyrektor Instytutu płk dr inż. Jacek NARLOCH, który zapoznał uczestników z przebiegiem kursu oraz wprowadził w problematykę funkcjonowania Instytutu w nowym roku akademickim.

W dalszej części głos zabrali kierownicy zakładów podsumowując miniony rok akademicki w zakresie działalności dydaktycznej i naukowej oraz przedstawiając kierunki rozwoju i współpracy na rok 2017/2018. Omówiono obszary dotyczące współpracy z instytucjami i jednostkami wojskowymi, najważniejsze przedsięwzięcia oraz sposób prowadzenia dokumentacji szkoleniowej w nowym roku akademickim.

Podsumowując kurs Dyrektor Instytutu postawił zadania do funkcjonowania Instytutu w roku 2017 /2018.


 

Back to top