INSTYTUT DOWODZENIA


W dniach 21.08-08.09.2017 r. podchorążowie trzeciego roku studiów licencjackich z grupy osobowej aeromobilnej i rozpoznawczej uczestniczyli w szkoleniu Aeromobilno-Spadochronowym w Ośrodku Szkolenia Aeromobilno-Spadochronowego (OSA-S) 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej przygotowującym do wykonywania skoków na spadochronach desantowych grupy B (szybujących).

W szkoleniu uczestniczyło 28 podchorążych a nad całością przedsięwzięcia nadzór sprawował wykładowca, instruktor spadochronowy mjr Mirosław HALOT. Skoki spadochronowe podchorążowie wykonywali z samolotu M-28 na spadochronach szybujących AD 2000M z wysokości 1200-1500 metrów z wykorzystaniem tzw. samoczynnego (static line) i kombinowanego (stabilizacja) systemu otwarcia. Zgodnie z programem szkolenia podchorążowie uzyskali uprawnienia do samodzielnego układania czasz głównych spadochronów desantowych (AD 200) oraz zostali zapoznani z najnowocześniejszym sprzętem spadochronowo-desantowym znajdującym się na wyposażeniu jednostek wojskowych. Dodatkowym elementem szkolenia było umożliwienie podchorążym krótkotrwałego treningu w symulatorze skoków HALO-HAHO umożliwiającym bezpieczne szkolenie przygotowujące do wykonywania skoków spadochronowych z wolnym systemem otwarcia spadochronu. W trakcie pobytu podchorążowie trzeciego roku studiów licencjackich wykonali łącznie ponad 150 skoków.

W dniach 10.09-06.10.2017 r. podchorążowie pierwszego roku studiów licencjackich z grupy osobowej aeromobilnej i rozpoznawczej uczestniczyli w szkoleniu Aeromobilno-Spadochronowym w Leźnicy Wielkiej przygotowującym do współdziałania ze śmigłowcami oraz do wykonywania skoków na spadochronach desantowych grupy A (o małej sterowności). W pierwszym etapie szkolenia podchorążowie zostali zapoznani z procedurami naprowadzania śmigłowców na lądowisko oraz technikami desantowania z pokładu statków powietrznych metodami: z zawisu, kropelkową oraz z wykorzystaniem tzw. szybkiej liny (fast rope). W kolejnym etapie podchorążowie realizowali szkolenie spadochronowe do tytułu skoczka spadochronowego. Codzienne ćwiczenia w ośrodku szkolenia naziemnego pozwoliły słuchaczom nabyć umiejętności praktyczne z zakresu poprawnego oddzielania się od pokładu statku powietrznego, zachowania w powietrzu, sterowania spadochronem oraz właściwego przygotowania się do lądowania. Skoki spadochronowe zostały wykonane z samolotu AN-2 na spadochronach AD-95M Serii 2 z wykorzystaniem tzw. samoczynnego systemu otwarcia spadochronu. Podchorążowie pierwszego roku studiów licencjackich wykonali ponad 120 skoków ze spadochronem. Niestety, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, nie udało się wykonać wszystkich zadań do tytułu skoczka spadochronowego.

Tekst. mjr Halot
Zdjęcia pchor. AWL

 

Back to top