INSTYTUT DOWODZENIA


W dniach 10-12 października na bazie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 5 pułku artylerii oraz 17 WBZ odbył się kurs szkoleniowo-metodyczny dla dowódców pułków artylerii, dywizjonów artylerii, szefów wojsk rakietowych i artylerii dywizji i brygad.


Kurs prowadził Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii DG RSZ płk Zenon WIŚNIEWSKI. Tematyką zajęć było szkolenie pododdziałów WRiA w kontekście nowo wprowadzanego sprzętu wojskowego i dokumentów doktrynalnych. Zajęcia rozpoczęły się w  Akademii Wojsk Lądowych, gdzie nastąpiło rozpoczęcie kursu oraz zostały wygłoszone wykłady na temat: „Kierunki rozwoju i modernizacji WRiA” – przez płk. Zenona Wiśniewskiego oraz „Proces szkolenia i kształcenia słuchaczy w AWL o specjalności WRiA” – przez Kierownika Zakładu Wsparcia Bojowego – ppłk. dr. Norberta Świętochowskiego. W dalszej części kursu kadra kierownicza WRiA została zapoznana przez Dyrektora Instytutu Dowodzenia płk. Jacka Narlocha z bazą dydaktyczną AWL i możliwościami wykorzystania symulatorów pola walki w szkoleniu pododdziałów WRiA. W kursie udział brała również kadra Zespołu Wojsk Rakietowych i Artylerii.
W dniach 11-12 października  kurs kontynuowany był w 5 pa w Sulechowie oraz w 17 WBZ w Wędrzynie, gdzie w ramach zajęć teoretycznych kierownicza kadra WRiA została zapoznana z wnioskami ze szkolenia pododdziałów i oddziałów artylerii. W ramach zajęć praktycznych było prezentowane  działanie GR-P dywizjonu i trening kierowania ogniem dywizjonu artylerii, natomiast na OSP WL Wędrzyn realizowano pokaz statyczny i dynamiczny kompanii wsparcia wyposażonej w 120 mm moździerze samobieżne „RAK”. W tej części kursu udział brał Dyrektor Instytutu Dowodzenia płk Jacek Narloch oraz Kierownik Zespołu WRiA mjr Andrzej Szalla.
W ostatniej części kursu Szef Zarządu WRiA przedstawił wyzwania szkoleniowe i priorytety działalności WRiA w 2018 r.

 

Tekst: mjr Andrzej SZALLA
Foto: płk Jacek NARLOCH, st. chor. sztab. Marek KAŃTOCH

 

Back to top