INSTYTUT DOWODZENIA


W dniu 23.10.2017 r. na uroczystej zbiórce pracowników, Dyrektor Instytutu Dowodzenia płk dr inż. Jacek NARLOCH przedstawił nową strukturę.

Podczas spotkania odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków i przedstawienie nowych Kierowników Zakładów. Kierownikiem Zakładu Działań Bojowych został płk dr Radosław SZYMANKIEWICZ, Zakładu Teorii i Praktyki Strzelań ppłk dr Mariusz RATAJCZYK, Zakładu Szkoleń Specjalistycznych ppłk dr Andrzej DEMKOWICZ, Zakładu Rozpoznania ppłk Artur GONCIARZ, Zakładu Symulacji Taktyczych płk dr Czesław DĄBROWSKI, Zakładu Teleinformatyki ppłk dr Marek WITKOWSKI oraz Zakładu Wsparcia Bojowego ppłk dr Norbert ŚWIĘTOCHOWSKI.
 

 

Back to top