INSTYTUT DOWODZENIA


W dniach 23-27.10.2017 r. ppłk dr inż. Marek Witkowski oraz ppor. mgr inż. Krzysztof Górski z Zakładu Teleinformatyki Instytutu Dowdzenia AWL uczestniczyli w kursie "Deployning CISCO Wireless Enterprise Networks v.1.0 WIDEPLOY" prowadzonym w Centrum Szkoleniowym Hector CSH. 

Udział w kursie pozwolił na uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności do wdrożenia na potrzeby SZ RP sieci bezprzewodowych wykorzystujących najnowocześniejszą technikę teleinformatyczną. W trakcie kursu szkoleni oficerowie zapoznali sie z zaawansowanymi procedurami wdrażania sieci bezprzewodowych, specyficznymi wymaganiami dla różnych typów sieci oraz implementacją urządzeń sieci Wi-Fi. Zapoznano sie rownież z konfigurowaniem zaawansowanych usług w sieci Wi-Fi, konfigurowaniem sieci bezprzewodowych pod kątem transmisji multimedialnych w czasie rzeczywistym, implementacją sieci Wi-Fi pod kątem usług lokalizacyjnych, zestawianiem zewnętrznych sieci Mesh oraz konfigurowaniem sieci wysokiej gęstości (High-Density).

Tekst: M.Witkowski

Zdjęcia: K. Górski

 

Back to top