INSTYTUT DOWODZENIA


W dniach 26-27.10.2017 r. w Ośrodku szkoleniowym „Wysoki Kamień” odbyła się narada szkoleniowo-metodyczna, której celem było podsumowanie realizacji szkolenia praktycznego w AWL i CSWLąd w roku akademickim 2016/2017 oraz wypracowanie koncepcji jego realizacji w nadchodzącym roku.

 Zasadnicza tematyka narady dotyczyła:

1.    Podsumowanie szkolenia praktycznego w roku akademickim 2016/2017;
2.    Wypracowanie koncepcji realizacji szkolenia w roku akademickim 2017/2018;
3.    Wypracowanie rozwiązań organizacyjno-szkoleniowych w zakresie narciarstwa taktycznego w roku akademickim 2017/2018;
4.    Wypracowanie rozwiązań organizacyjno-porządkowych w zakresie usprawnienia realizacji szkolenia w CSWLąd.

 

Back to top