INSTYTUT DOWODZENIA


W dniu 25 października 2017 r. w Instytucie Dowodzenia odbył się Dzień Metodyczny dla kadry i pracowników Instytutu mający na celu ujednolicenie i ukierunkowanie szkolenia specjalistycznego oraz działalności szkoleniowo-metodycznej w zakładach Instytutu Dowodzenia w roku akademickim 2017/2018. W Dniu Metodycznym wzięła czynny udział również kadra z Katedry Logistyki.

W ramach programu KATEDRA AD HOC płk. rez. dr hab. Zdzisław Śliwa wygłosił wykład dotyczący polityki bezpieczeństwa państw bałtyckich. Prelegent jest Dziekanem Baltic Defence College w Tartu (Estonia) i ekspertem w zakresie tematyki obejmującej politykę zagraniczną Rosji, politykę gospodarczą i militarną Chin oraz bezpieczeństwo państw bałtyckich.
Zgodnie z planem Dnia Metodycznego następnie przedstawione zostały zmiany dotyczące zasad stosowania wojskowych symboli graficznych według nowych dokumentów normatywnych obowiązujących w Wojsku Polskim.   Przedstawiono także modelowy sposób prowadzenia zajęć ze szkolenia taktycznego, aby jak najefektywniej przekazać wiedzę słuchaczom kursów i podchorążym dotyczącą planowania działań taktycznych i stawiania zadań.
Kolejnym punktem Dnia Metodycznego było funkcjonowanie, wady oraz zalety Systemu Wykorzystywania Doświadczeń. Słuchacze mogli poznać sposób korzystania z Centralnej Bazy Danych w ramach SWD i ich praktyczne zastosowanie w działalności bieżącej.
W planie Dnia Metodycznego znalazła się również informacja o dokumentach doktrynalnych wprowadzonych w 2017 roku, które powinny być wykorzystywane w dydaktyce.
Dzień Metodyczny podsumował Dyrektor Instytutu płk dr Jacek NARLOCH, który przedstawił wnioski ze szkolenia i wskazał zasadnicze kierunki podwładnym do dalszej pracy w 2018 r.

 

Back to top