INSTYTUT DOWODZENIA


W dniu 06 listopada 2017 r. w Instytucie Dowodzenia odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Dowodzenia, na której obecni byli kadra zawodowa i pracownicy cywilni Instytutu oraz przedstawiciele podchorążych i słuchaczy AWL.

Przedsięwzięciu przewodniczył Dyrektor Instytutu Dowodzenia płk dr Inż. Jacek NARLOCH, który przedstawił główne "linie operacyjne" działalności i rozwoju Instytutu Dowodzenia na najbliższe lata. Podczas posiedzenia wybrano i powołano osoby funkcyjne wchodzące w skład Rady Naukowej a także przedstawiono zasady funkcjonowania i zadania Rady Naukowej Instytutu. Następnie uchwalono Regulamin Rady Programowej, ustalono zasady współpracy z Centrami Szkolenia, aby podnieść jakość kształcenia podchorążych i słuchaczy AWL. Każdy obecny na posiedzeniu miał okazję do zabrania głosu w sprawie swoich spostrzeżeń i wniosków z realizacji procesu kształcenia w Instytucie Dowodzenia.


 

Back to top