INSTYTUT DOWODZENIA


W dniach 13-16.11.2017 r. podchorążowie drugiego roku studiów licencjackich z grupy osobowej przeciwlotniczej pod okiem kpt. Dariusz GĄSIORA uczestniczyli w zajęciach z Uzbrojenia przeciwlotniczego oraz Teorii strzelania i kierowania ogniem zorganizowanych na bazie 4 Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku.


Młodzi adepci wojskowego rzemiosła mieli możliwość praktycznej realizacji zajęć przy wykorzystaniu sprzętu bojowego będącego na wyposażeniu 4 Pułku Przeciwlotniczego, między innymi: zestawów artyleryjsko-rakietowych ZUR-23-2KG, rakiety szkolno-treningowej typu RST GROM, urządzenia szkolno-treningowego UST-1 oraz trenażera ZUR-23-2KG Jodek. Dodatkowo, w ramach cyklicznie realizowanego treningu systemowego Gambit, podchorążowie mieli możliwość zapoznania się z elementami Zautomatyzowanego Systemu Dowodzenia ŁOWCZA-REGA.


 

 

Back to top