INSTYTUT DOWODZENIA


W dniu 22.11.2017 r odbyły się zajęcia specjalistyczne w jednostce wojskowej  w 4 pułku przeciwlotniczym (Leszno). W szkoleniu brali udział słuchacze kursu doskonalącego 8250018 – „Dowódców baterii przeciwlotniczych”  oraz płk rez. dr inż. Marek ANDRUSZKIEWICZ  starszy wykładowca z Zespołu Obrony Przeciwlotniczej.

Zajęcia realizowane były z  przedmiotów: Uzbrojenie przeciwlotnicze obejmujące budowę przeciwlotniczego  zestawu rakietowego małego zasięgu KUB i OSA oraz z przedmiotu Teoria strzelania i kierowania ogniem  z budowy  i zasady działania  zautomatyzowanych systemów dowodzenia ŁOWCZA-REGA. Wszystkie zajęcia realizowane były na sprzęcie bojowym. Słuchacze mieli możliwość sprawdzenia swoich wiadomości teoretycznych nabytych w naszej Uczelni  na sprzęcie bojowym.

 

 

Back to top