INSTYTUT DOWODZENIA


Na obiektach poligonowych OSPWL Wędrzyn, swoje taktyczne rzemiosło doskonalili żołnierze z 3 batalionu zmechanizowanego z Zamościa. Kompania zmechanizowana ćwiczyła prowadzenie natarcia w terenie zurbanizowanym.

Dzięki udostępnieniu przez Akademię Wojsk Lądowych Laserowego Symulatora Strzelań zwiększono efektywność prowadzonych ćwiczeń. Uczelnia na co dzień wykorzystuje symulatory w szkoleniu za które odpowiedzialny jest Zakład Symulacji Taktycznych. Użycie symulatora pozwoliło na zwiększenie realności ćwiczenia oraz zaangażowania ćwiczących żołnierzy. Prowadzonemu natarciu przez kompanię zmechanizowaną przyglądał się dowódca 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki płk. Jan RYDZ wraz z dowódcami podległych batalionów. W trakcie zajęć na bieżąco dokonywana była ocena prowadzonych działań przy wykorzystaniu oprogramowania do zobrazowania pola walki na komputerze do obsługi ćwiczenia. Wyżej wymienione przedsięwzięcie  miało na celu poprawę współpracy z jednostkami wojskowymi oraz wymianę doświadczeń. Z ramienia Akademii udział wzięli kpt. DOBIES oraz chor. WOŹNIAK.


 

 

Autor tekstu: kpt. Dawd DOBIES

Autor zdjęć: sierż. Piotr ŚLEPKO

 

Back to top