INSTYTUT DOWODZENIA


W dniu 30.11.2017 r. odbyło się kolejne już szkolenie pracowników Urzędu Miasta Wrocławia realizowane w Akademii Wojsk Lądowych, którego organizatorem  był Zakład Działań Bojowych.

Pracownicy Urzędu zostali zapoznani z tradycjami i historią AWL imienia generałaTadeusza KOŚCIUSZKI oraz uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym wykorzystywania urządzeń symulacyjnych w realizacji procesu kształcenia w Uczelni. Dużą atrakcją cieszyły się zawody strzeleckie zorganizowane na strzelnicy pneumatycznej przez kierownika ZTiPS ppłk. dr. Mariusza RATAJCZYKA. Szkolenie zakończyło się wykładem dr. Witolda RYNKIEWICZA nt. „Administracja publiczna & Siły Zbrojne w sytuacjach kryzysowych”.

 

Tekst: płk dr Radosław SZYMANKIEWICZ
Zdjęcia: płk dr Radosław SZYMANKIEWICZ

 

Back to top