INSTYTUT DOWODZENIA


W okresie od 4.09.2017 r. do 1.12.2017 r. w ramach praktyki stażowej zadania w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki wykonywali oficerowie z 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Celem przedsięwzięcia była obustronna wymiana doświadczeń oraz podnoszenie umiejętności metodycznych w zakresie realizacji szkolenia w uczelni akademickiej i jednostce wojskowej.
Kpt. Leszek WERESZCZYŃSKI oraz kpt. Marcin JELONEK wykonywali zadania w Zakładzie Wsparcia Bojowego, realizując zajęcia teoretyczne i praktyczne z podchorążymi oraz słuchaczami kursów kwalifikacyjnych oraz przeszkolenia rezerw. Do realizacji przedsięwzięć dydaktycznych podchodzili z dużym zaangażowaniem i sumiennością. Zajęcia prowadzili starając się zaciekawić podchorążych przykładami praktycznymi uzyskanymi podczas służby w swoich macierzystych pododdziałach.
Serdeczne podziękowania za poświęcony czas oraz włożony trud w proces dydaktyczny realizowany w naszej Akademii złożył oficerom Dyrektor Instytutu Dowodzenia, pan płk dr inż. Jacek NARLOCH. Wyraził przy tym nadzieję na dalszą owocną współpracę, przynoszącą korzyści w postaci podnoszenia poziomu wyszkolenia nauczycieli i słuchaczy Akademii oraz kadry 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej .


 

Tekst: ppłk dr inż. Norbert Świętochowski
Zdjęcia: kpt. Marcin Nadachewicz

 

Back to top