INSTYTUT DOWODZENIA


W dniu 04.12.2017 r. w Akademii Wojsk Lądowych obchodzono Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii. Z tej okazji Zespół Wojsk Rakietowych i Artylerii przygotował wykłady dotyczące reprezentowanego przez siebie rodzaju wojsk oraz zorganizował spotkanie pokoleń artylerzystów.


Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Dyrektor Instytutu Dowodzenia, pan płk dr inż. Jacek Narloch, Dziekan Wydziału Zarządzania, pan ppłk dr inż. Józef Ledzianowski, przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów, na czele z gen. broni w st. spocz. Antonim Skibińskim, prezesem, panem płk. rez. Zygmuntem Demidowskim oraz panem płk. rez. Stanisławem Gajewskim. W spotkaniu licznie uczestniczyło najmłodsze pokolenie adeptów sztuki artyleryjskiej, podchorążowie artylerii wszystkich roczników oraz oficerowie z kursów kwalifikacyjnych.
Gości powitał kierownik Zespołu mjr mgr inż. Andrzej Szalla, który przedstawił dorobek Zespołu w mijającym roku kalendarzowym. Kpt. mgr Adrian Golonka przedstawił historię artylerii oraz początki i rozwój określania nastaw, natomiast ppłk dr inż. Norbert Świętochowski zaprezentował stan obecny i perspektywy rozwoju WRiA. Wykłady były bodźcem do dalszej dyskusji merytorycznej o stanie współczesnej artylerii oraz kierunkach jej dalszego rozwoju.


 

Zdjęcia: Kańtoch Marek

 

Back to top