INSTYTUT DOWODZENIA


W dniu 05.12.2017 r odbyły się zajęcia specjalistyczne w jednostce wojskowej  w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej (Świętoszów). W szkoleniu brali udział słuchacze kursów kwalifikacyjnych 8250001 - pion funkcjonalny: dowódczy (na stanowiska o STE. kapitan, kurs 8250002 - pion funkcjonalny: sztabowy (na stanowiska o STE. kapitan) oraz mjr dr inż. Jacek PAJĄK – kierownik zespołu OPL. 

Zajęcia realizowane były z  przedmiotów: Uzbrojenie przeciwlotnicze  i Teoria strzelania i kierowania ogniem. Zajęcia realizowane były na sprzęcie bojowym.  Słuchacze mieli możliwość sprawdzenia swoich wiadomości teoretycznych nabytych w naszej Uczelni  na sprzęcie bojowym. Dodatkową atrakcją tego szkolenia był udział naszych słuchaczy  w treningu współdziałania systemu OP i OPL,  który był realizowany w dywizjonie przeciwlotniczym, podczas którego występowali oni jako funkcyjni na najnowocześniejszym systemie dowodzenia  i kierowania ogniem  wojsk Obrony Przeciwlotniczej – ŁOWCZA-REGA.  

 

 

Back to top