INSTYTUT DOWODZENIA


W dniu 05.12.2017 r.odbyły się zajęcia specjalistyczne w jednostce wojskowej w 4 pułku przeciwlotniczym (Leszno). W szkoleniu brali udział słuchacze kursu doskonalącego 8250038 „Ocena przeciwnika powietrznego” oraz mjr mgr inż. Marcin PŁUCIENNICZAK.

Zajęcia realizowane były z  przedmiotu Rozpoznanie wojskowe i Armie innych państw.  Całość zajęć realizowana była na sprzęcie bojowym. Słuchacze mieli możliwość sprawdzenia swoich wiadomości teoretycznych nabytych w naszej Uczelni na sprzęcie bojowym. Dodatkową atrakcją tego szkolenia był udział naszych słuchaczy w treningu współdziałania systemu OP i OPL, który był realizowany w jednostce wojskowej. Podczas treningu, słuchacze kursu występowali jako funkcyjni na najnowocześniejszym systemie dowodzenia i kierowania ogniem wojsk Obrony Przeciwlotniczej - ŁOWCZA-REGA.  


 

Back to top