INSTYTUT DOWODZENIA


W związku z utworzeniem Międzynarodowej Dywizji Północny-Wschód (MND N-E) w Elblągu i idącymi za tym zmianami w strukturze oraz wyposażeniu 16 batalionu dowodzenia, kadra Zakładu Teleinformatyki Instytutu Dowodzenia Akademii Wojsk Lądowych dzięki uprzejmości Dowódcy 16 batalionu dowodzenia Pana ppłk. Andrzeja DUDY miała możliwość zapoznania się z najnowszymi zmianami w strukturach pododddziałów łączności oraz ich wyposażeniem.


Kadra Zakładu Teleinformatyki, na czele z Kierownikiem ZT ppłk. Markiem WITKOWSKIM oraz wykładowcami: ppor. Markiem BŁACHUTEM oraz ppor. Krzysztofem GÓRSKIM w ramach w treningu sztabowego Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód (MND N-E) pk.: ”YELLOW BRIDGE” miała okazję zapoznać się z praktyczną pracą na stanowisku dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód oraz zadaniami sił i środków z pododdziałów 16 batalionu dowodzenia, które zapewniały sprawny obieg informacji oraz pełne zabezpieczenie na potrzeby wyżej wymienionego komponentu.
Powyższe przedsięwzięcie miało także na celu nawiązanie roboczej współpracy, wymiany doświadczeń oraz zapoznanie się z zachodzącymi zmianami w funkcjonowaniu i wyposażeniu pododdziałów dowodzenia. Aktualne tendencje rozwojowe struktur i sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego na potrzeby  MND N-E  znajdą odzwierciedlenie w procesie kształcenia oficerów na kursach kwalifikacyjnych o specjalności eksploatacja systemów łączności realizowanych w Akademii Wojsk Lądowych.


Tekst: ppłk Marek Witkowski

Zdjęcia: ppor. Mirosław Kacprzak 16 bdow

 

Back to top