INSTYTUT DOWODZENIA


W dniach 05-09.02.2018 r. podchorążowie II roku studiów II stopnia  grup osobowych pancerno-zmechanizowanej specjalność zmechanizowana, aeromobilnej oraz rozpoznania ogólnego  szkolili się w jednostkach wojskowych 25BKPow w m. LEŹNICA WIELKA w zakresie praktycznego współdziałania ze śmigłowcami.

Intensywne szkolenie dostosowane było do przynależności ćwiczących podchorążych do grup osobowych. I tak podchorążowie specjalności zmechanizowanej uczyli się współdziałania ze śmigłowcami, technik desantowania oraz planowania działań taktycznych jako taktyczny desant śmigłowcowy.

Efektem finalnym szkolenia grup zmechanizowanych był wykonany rajd na wyznaczone obiekty. Podchorążowie grupy osobowej aeromobilnej i rozpoznania doskonalili desantowanie technikami aeromobilnymi i wykonali działanie po desantowaniu.

Natomiast "szturmani" szlifowali umiejętności taktyczne działając jako grupa rajdowa.

Podchorążowie szkolili się praktycznie w zakresie ewakuacji medycznej zgodnie z procedurami MEDAVC w Powietrznej Jednostce Ewakuacji Medycznej na lotnisku Nowy Glinnik.

Intensywne szkolenie podchorążych Akademii Wojsk Lądowych z Wrocławia w ostatnim okresie ich praktycznego szkolenia w Uczelni, które jest ostatnim etapem przygotowania do roli dowódców plutonów w jednostkach wojskowych w tak obszernej tematyce, zrealizowano dzięki zaangażowaniu żołnierzy 25BKPow, w tym szczególnie Ośrodka Aeromobilno-Spadochronowego, pilotów 1 dywizjonu lotniczego i Powietrznej Jednostce Ewakuacji Medycznej.

Tekst : kpt. Łukasz MACHNA
Zdjęcia:  kpt. Łukasz MACHNA

 

Back to top