INSTYTUT DOWODZENIA


W dniu 15 lutego 2018 r. w Instytucie Dowodzenia odbył się Dzień Metodyczny dla kadry i pracowników Instytutu mający na celu ujednolicenie i ukierunkowanie szkolenia specjalistycznego oraz działalności szkoleniowo-metodycznej w zakładach Instytutu Dowodzenia w  semestrze letnim. W Dniu Metodycznym wzięli czynny udział również dowódcy batalionów szkolnych.

Zgodnie z planem Dnia Metodycznego pierwsza część dedykowana była współpracy Instytutu Dowodzenia z batalionami szkolnymi.  Następnie,  kierownicy poszczególnych zakładów omówili realizację działalności dydaktycznej, metodycznej  oraz służbowej w semestrze zimowym.
Przedstawiono także warunki bezpieczeństwa oraz zasady ochrony mienia w trakcie zajęć dydaktycznych. W planie Dnia Metodycznego znalazła się również informacja o dokumentach doktrynalnych wprowadzonych w 2017 i 2018 roku, które powinny być wykorzystywane  w dydaktyce.
Dzień Metodyczny podsumował Dyrektor Instytutu płk dr inż. Jacek NARLOCH, który przedstawił wnioski ze szkolenia w semestrze zimowym i wskazał zasadnicze kierunki podwładnym do dalszej pracy w semestrze letnim.

 

Back to top