INSTYTUT DOWODZENIA


W dniach 12-13.02.2018 r. Dyrektor Instytutu Dowodzenia płk dr inż. Jacek Narloch wraz z Kierownikiem Zespołu OPL mjr dr inż. Jackiem Pająkiem przeprowadzili nadzór dydaktyczny w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych.

W czasie nadzoru dokonano kontroli zajęć praktycznych z podchorążymi w specjalności przeciwlotniczej z III roku studiów I stopnia i II roku studiów II stopnia. Dyrektor ID docenił specjalistyczne i merytoryczne przygotowanie instruktorów prowadzących zajęcia. Wizyta w Centrum Szkolenia SP była również okazją na spotkanie z Komendantem Centrum płk dypl. Dariuszem Sienkiewiczem i Szefem Wydziału Dydaktycznego ppłk Michałem Wieczorkiem oraz Kierownikiem Cyklu Sprzętu OPL mjr Markiem Borucem. Podczas rozmów poruszono kwestie dotyczące aktualnych problemów i przyszłych kierunków dalszej współpracy w zakresie realizacji procesu dydaktycznego podchorążych AWL w CSSP. Wizyta Dyrektora była również okazją na zapoznanie się z bazą szkoleniową Centrum SSP oraz planami rozbudowy na najbliższe lata.

Tekst : mjr dr inż. Jacek Pająk
Zdjęcia:  mjr dr inż. Jacek Pająk

 

Back to top