INSTYTUT DOWODZENIA


W dniu 22.02.2018 r. odbyła się narada szkoleniowo-metodyczna na temat: Koncepcja szkolenia podchorążych studiów I i II stopnia specjalności pancernej w Ośrodku Szkolenia LEOPARD (OSL).

Celem narady było podsumowanie dotychczas realizowanego szkolenia
w OSL i wypracowanie koncepcji szkolenia na kolejne lata. Naradę rozpoczął Dyrektor Instytutu Dowodzenia. W naradzie udział wzięli przedstawiciele Zarządu Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, Ośrodka Szkolenia Leopard oraz Instytutu Dowodzenia.


Tekst : ppłk dr Krzysztof Gruca
Zdjęcia:  ppłk dr Krzysztof Gruca

 

Back to top