INSTYTUT DOWODZENIA


W dniach 12-29.03.2018 r. podchorążowie II roku studiów II stopnia specjalności pancernej doskonalą swoje umiejętności w Ośrodku Szkolenia Leopard w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka.

Dzięki uprzejmości Komendanta OSL mieli również możliwość zapoznania się ze sprzętem stacjonującego w 10. BKPanc 2. batalionu czołgów 70. Pułku Pancernego ze Stanów Zjednoczonych.

Tekst: ppłk. Krzysztof Gruca
Zdjęcia: kpt. Adam Kunz

 

Back to top