INSTYTUT DOWODZENIA


W dniach 11-16.03.2018 r. pięciu podchorążych I roku studiów II stopnia specjalność przeciwlotniczej brało udział w ćwiczeniu taktyczno-specjalnym pk. LOTNIK-18 w OSPWL Orzysz.

Pododdziałem ćwiczącym była bateria Sił Odpowiedzi NATO z 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego. Podchorążowie w trakcie części głównej ćwiczenia pełnili funkcje dublerów dowódców plutonów w plutonach ogniowych wyposażonych w zestawy przeciwlotnicze ZUR-23-2KG, plutonie przeciwlotniczym wyposażonym w PPZR GROM oraz plutonie dowodzenia. Bateria SON prowadziła osłonę przeciwlotniczą dywizjonu rakietowego i batalionu zmechanizowanego podczas zakładania bazy oraz przeprawy przez przeszkodę wodną. Bateria wykonała strzelania artyleryjskie do celów naziemnych oraz realizowała  przedsięwzięcia z zakresu obrony przed skażeniami.

 

Tekst : płk rez. dr inż. Marek Andruszkiewicz
Zdjęcia:  płk rez. dr inż. Marek Andruszkiewicz

 

Back to top