INSTYTUT DOWODZENIA


Podchorążowie 3 roku studiów I stopnia grupa osobowa artylerii przeciwlotniczej pod nadzorem mjr. dr. inż. Jacka PAJĄKA – kierownika Zespołu OPL AWL, zrealizowała intensywne szkolenie specjalistyczne na sprzęcie bojowym PZAR ZUR 23-2 KG i symulatorach imitujących sprzęt bojowy PPZR GROM oraz ZUR-23-2 wersja okrętowa „Wróbel II”.

Szkolenie odbywało się w dwóch etapach w dniach 14-16.03.2018 r. w 4 Zielonogórskim Pułku Przeciwlotniczym w Czerwieńsku oraz w dniach 19-23.03.2018 r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Nabyte umiejętności praktyczne podczas tak urozmaiconego szkolenia specjalistycznego połączonego z metodyką szkolenia w przyszłości z pewnością przełożą się na profesjonalne przygotowanie przyszłych dowódców plutonów przeciwlotników do wykonywania zadań bojowych, zgodnie z przeznaczeniem.  

Tekst i zdjęcia: mjr dr inż. Jacek PAJĄK

 

Back to top