INSTYTUT DOWODZENIA


W dniach 5-16.03.2018 r. podchorążowie I roku studiów II stopnia o specjalnościach: zmechanizowana, rozpoznanie i aeromobilna przebywali na zajęciach praktycznych w CSAiU w Toruniu.

Podczas szkolenia na toruńskim poligonie podchorążowie realizowali zajęcia z przedmiotów Wsparcie Ogniowe oraz Metodyka Szkolenia II pod kierunkiem Kierownika Zespołu WRiA mjr. Andrzeja Szalla. W czasie zajęć podchorążowie zostali zapoznani przez instruktora Cyklu Szkolenia Ogniowego z budową oraz taktyką użycia 60 mm moździerza LRM wz. 99 „ANTOS”. Ponadto, pod nadzorem instruktorów z Cyklu Budowy i Eksploatacji zdobywali praktyczne umiejętności z zakresu przygotowania moździerza i amunicji do strzelania.
Bardzo ważnym elementem zajęć w CSAiU była możliwość wykorzystania systemu szkolno-treningowego „Śnieżnik” do doskonalenia umiejętności funkcyjnych obsługi moździerza LM-60D. Szczególnym wyzwaniem dla podchorążych było wykonanie zadania szkolnego nr 1 z moździerza amunicją bojową. Był to prawdziwy egzamin podsumowujący cykl zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych w całym semestrze.

Tekst: mjr mgr inż. Andrzej SZALLA
Zdjęcia: sierż. pchor. Karol NAJDYHOR, st. kpr. pchor. Adam BUKOWIECKI

 

Back to top