INSTYTUT DOWODZENIA


W dniach 11-16.03.2018 r. podchorążowie V roku specjalności OPL wraz z wykładowcą Zespołu OPL kpt. Jarosławem Patałuchem przybywali na zgrupowaniu poligonowym 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w CSWL Drawsko.

W trakcie szkolenia poligonowego podchorążowie wzięli udział w ćwiczeniu dowódczo-sztabowym pk. „RATEL-18”. W ciągu 4 kolejnych dni intensywnego działania, uczestniczyli w pracy sztabów dywizjonów przeciwlotniczych oraz na punktach dowódczych baterii startowych. W trakcie ćwiczenia rozwiązywali problemy taktyczne wynikające z dynamicznie zmieniającej się sytuacji, a także opracowywali dokumenty planistyczne i rozkazodawcze doskonaląc umiejętności nabyte w całym pięcioletnim okresie szkolenia. Udział w tak dużym ćwiczeniu, w realnych warunkach taktycznych z wykorzystaniem sprzętu bojowego oraz na bazie doświadczonych i  wyszkolonych dywizjonów był doskonałym momentem do sprawdzenia i podsumowania całego okresu szkolenia podchorążych. Wykładowca Zespołu OPL kpt. Patałuch, także brał czynny udział w ćwiczeniu, w którym podlegając bezpośrednio pod Szefa Sztabu Pułku miał okazję sprawdzić i doskonalić swoją wiedzę specjalistyczną w połączeniu z praktyką dowódczo-sztabową.

Tekst i zdjęcia: kpt. Jarosław Patałuch

 

Back to top