INSTYTUT DOWODZENIA


W dniu 25.04.2018 r. w Instytucie Dowodzenia AWL odbył się wykład gościnny dowódcy 1 batalionu czołgów 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki. Tematem wystąpienia ppłk. Andrzeja BOROWIAKA był system szkolenia 1 WBPanc.

Równolegle z zapoznaniem uczestników z historią, tradycjami i systemem szkolenia brygady, prelegent akcentował również niezwykle istotne zagadnienia dotyczące odpowiedzialności szkoleniowej dowódców plutonów oraz wymagań, co do ich motywacji do pracy, wiedzy i umiejętności metodycznych.

Tekst: ppłk Krzysztof GRUCA
Zdjęcia: ppłk Krzysztof GRUCA

 

Back to top