INSTYTUT DOWODZENIA


W dniu 10.05.2018 r. odbyły się zajęcia specjalistyczne w jednostce wojskowej w 4 pułku przeciwlotniczym (Leszno). W szkoleniu brali udział słuchacze  kursu doskonalącego 8250019 „Szefów sekcji S-2 i S-3 dywizjonów przeciwlotniczych” oraz mjr mgr inż. Marcin PŁUCIENNICZAK –  wykładowca z Wydziału Zarządzania.

  Zajęcia realizowane były z  przedmiotów Kierowanie ogniem i Uzbrojenia przeciwlotniczego obejmujące budowę przeciwlotniczych zestawów rakietowych KUB  i OSA oraz Zautomatyzowany system dowodzenia ŁOWCZA-REGA.  Całość zajęć realizowana była na sprzęcie bojowym.  Słuchacze mieli  możliwość sprawdzenia swoich wiadomości teoretycznych nabytych w naszej Uczelni  na sprzęcie bojowym.


Tekst i zdjęcia – mjr mgr inż. Marcin PŁUCIENNICZAK

 

Back to top