INSTYTUT DOWODZENIA


W dniach 21÷23.05.2018 r. kadra dydaktyczna Instytutu Dowodzenia AWL w osobach: mjr Antoni MONDEL i mjr Artur MARZEC brali udział w przeprowadzonym jednoszczeblowym, jednostronnym treningu sztabowym pk. „NYSA-18” nt. „Planowanie zadań wsparcia inżynieryjnego w trakcie zwrotu zaczepnego odwodowej dywizji w ramach sojuszniczej, połączonej operacji obronnej” z kadrą dowódczą 1 pułku saperów (1psap) z Brzegu.

W trakcie treningu, pod nadzorem Kierownika ćwiczenia tj. Szefa sztabu 1psap ppłk. Zdzisława PIENIAWY, oficerowie AWL pełnili obowiązki na stanowiskach Szef / Oficer sekcji rozpoznania Pionu operacyjnego SD.
W ramach treningu sztabowego ww. oficerowie brali udział w:
1) ustaleniu położenia;
2) przemieszczeniu ćwiczącego SD z MSD w m. Brzeg na tymczasowe SD w m. Pępice;
3) analizie zadania;
4) przygotowaniu i udziale w odprawach wynikających z procesu decyzyjnego;
5) opracowaniu Prognozy zagrożenia do Planu działania D-cy w formie graficznej na folii i w PGO;
6) opracowaniu Załącznika rozpoznawczego „B” wraz z uzupełnieniami do Rozkazu bojowego D-cy.

 

Tekst: mjr Mondel.
Zdjęcia: mjr Mondel, mjr Marzec.

 

Back to top