INSTYTUT DOWODZENIA


Sukces podchorążych  Sekcji Szkoleń Wysokogórskich

W dniach 09-13 września 2019 r. odbyły się kwalifikacje na Wojskową Odznakę Górską 21 Brygady Strzelców Podhalańskich II stopnia.

W dniach 16.09 - 22.09.2019 r. delegacja Uczelni w składzie: Dyrektor Instytutu Dowodzenia płk dr Lech Plezia oraz dwóch podchorążych z grupy osobowej aeromobilnej uczestniczyła w międzynarodowym ćwiczeniu FALCON LEAP 2019 w Holandii.

Źródło: http://6bpd.wp.mil.pl/pl/1_431.html [dostęp: 17.09.2019 r.]

Podczas II wojny światowej w dniach 17 – 26 września 1944 r. na terenach okupowanej Holandii alianci przeprowadzili największą operacje z udziałem wojsk powietrznodesantowych, która została określona kryptonimem ,,Market Garden’’.

reprezentacja AWL

W dniach 10-14.09.2019 r. podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych specjalności aeromobilnej uczestniczyli w międzynarodowych zawodach użyteczno-sportowych upamiętniających dowódcę 6 Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej oraz patrona 16 batalionu powietrznodesantowego generała brygady Mariana Zdrzałkę.

W dniach 4-5.09.2019 r. Zakład Teorii i Praktyki Strzelań przy współudziale Zakładu Wojsk Obrony Terytorialnej zorganizował  w Górskim Ośrodku Szkoleniowym „Wysoki Kamień” oraz strzelnicy w m. Mroczkowice seminarium, którego jednym z głównych celi była unifikacja procedur posługiwania się bronią krótką i długą w procesie szkolenia ogniowego.

W dniu 17.06.2019 r. na terenie Akademii Wojsk Lądowych odbyły się I Zawody użyteczno-bojowe o wyłonienie najlepszej drużyny zmechanizowanej w szkoleniu bojowym przygotowane oraz przeprowadzone przez Zakład Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Instytutu Dowodzenia.

W dniu 25.04.2019 r. w Instytucie Dowodzenia AWL odbył się wykład gościnny ppłk. Adama  Krysiaka, dowódcy 2 batalionu zmechanizowanego 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego.

W dniu 14.03.2019 roku na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wędrzyn odbył się finał konkursu o miano „Mistrza Ognia Artyleryjskiego”. Przeprowadzono go wśród podchorążych II roku studiów II stopnia.

 

Back to top