INSTYTUT DOWODZENIA


Kurs technik alpinistycznych i ratownictwa górskiego

W dniach 29.06-03.07.2020 r. w Szklarskiej Porębie zostały zrealizowane zajęcia o tematyce górskiej prowadzone przez Zakład Rozpoznania i Wojsk Aeromobilnych Instytutu Dowodzenia AWL.

Szkolenie specjalistyczne przeciwlotników

W dniu 18.06.2020 r. podchorążowie 3 roku studiów I stopnia specjalności artyleria przeciwlotnicza wzięli udział w zajęciach praktycznych z dziedziny radiolokacja w oparciu o 241. kompanię radiotechniczną w Pietrzykowicach podlegającą pod 31. Batalion Radiotechniczny.

Lekcja desantowania

Rozkaz brzmiał: wyprzeć oddziały przeciwnika z zabudowań, opóźnić ich działanie i stworzyć warunki do wejścia na ten teren własnych sił głównych. Takie zadania musieli wykonać m.in. słuchacze trzeciego rocznika studiów na kierunku wojsk aeromobilnych w Akademii Wojsk Lądowych. Podchorążowie mieli do dyspozycji śmigłowiec Mi-17 oraz system LSS (laserowy symulator strzelań).

48 godzinny patrol w górach

W dniach 1-5 czerwca 2020 r. na bazie Górskiego Ośrodka Szkoleniowego AWL „Wysoki Kamień” Zakład Rozpoznania i Wojsk Aeromobilnych Instytutu Dowodzenia zrealizował szkolenie taktyczne dla podchorążych III roku specjalności rozpoznanie wojskowe.

Przeciwlotnicy szkolili się w Świętoszowie

Podchorążowie II i II roku studiów grupy osobowej artylerii przeciwlotniczej zrealizowali intensywne szkolenie specjalistyczne na bazie dywizjonu przeciwlotniczego 10. Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. Zajęcia przeprowadzone zostały pod nadzorem wykładowców z Zespołu Wojsk Obrony Przeciwotniczej AWL.

Strzelali z „Matką”

W ostatnich dniach maja br. na strzelnicy LEGION w Wołowie odbyło się szkolenie strzeleckie podchorążych 2 roku studiów - członków Sekcji Działań Nieregularnych. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielił mjr. rez. Damian Matkowski - były Szef selekcji oraz oficer Pionu Szkolenia z Jednostki Wojskowej Komandosów.

Szkolenie praktyczne z taktyki lekkiej piechoty

Podchorążowie 12-miesięcznego studium oficerskiego na potrzeby WOT zakończyli cykl szkoleń praktycznych z taktyki lekkiej piechoty.

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy pomiędzy AWL i DKWS

Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa poszczególnych państw, regionów i świata, które mogą być powodowanie konfliktami zbrojnymi mającymi swój naturalny charakter zjawiska społecznego, zmuszają strategów i analityków wojskowych do nieustannego zadawania sobie pytania: jaka będzie przyszła wojna?

W Akademii Wojsk Lądowych odbyła się prelekcja mjr. Damiana Matkowskiego – byłego oficera Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca. Wystąpienie dotyczyło organizowania, planowania oraz dowodzenia pododdziałami w sytuacjach zagrożenia niemilitarnego według sposobu działania Wojsk Specjalnych.

Tactical Combat Casualty Care

Jedyni polscy absolwenci kursu dla medyków sił specjalnych Stanów Zjednoczonych,  mł. chor. Łukasz Sikora i st. sierż. Krzysztof  Pluta z Wojsk Obrony Terytorialnej, przeprowadzili w Akademii Wojsk Lądowych kurs medycyny pola walki (TC3 - Tactical Combat Casualty Care).

Zgłębiają tajniki ratownictwa taktycznego

25 marca br. rozpoczęło się trzydniowe szkolenie TCCC prowadzone przez żołnierzy DWOT: „Wira” i „Sikora” – instruktorów po elitarnym kursie medyków sił specjalnych SOCM - 18D.

W dniach 1-14.03.2020r. podchorążowie 2 roku II stopnia o specjalności artylerii lufowej i rakietowej uczestniczyli wraz z wykładowcami Zespołu Wojsk Rakietowych i Artylerii w szkoleniu poligonowym na OSPWL WĘDRZYN.

Szkolili się na poligonie

Słuchacze 12 miesięcznego studium WOT oraz kursu oficerskiego Terytorialnej Służby Wojskowej uczestniczyli w dniach 2-14 marca br. w szkoleniu poligonowym realizowanym w OSPWL Wędrzyn, podczas którego zostali zapoznani z technikami i taktyką walki w terenie zabudowanym.

Strzelania amunicją bojową z LM-60D w CSAIU

W dniach 17-21.02.2020 r. oraz 02-13.03.2020 r. podchorążowie I roku studiów II stopnia o specjalnościach zmechanizowana i aeromobilnej oraz wykładowcy Zespołu WRiA przebywali na zajęciach praktycznych w CSAiU w Toruniu.

W dniach 02-11.03.2020 r. podchorążowie specjalności aeromobilnej i rozpoznawczej Akademii Wojsk Lądowych realizowali zajęcia programowe z przedmiotu „Szkolenie taktyczno-narciarskie” w Górskim Ośrodku Szkoleniowym „Wysoki Kamień” w Szklarskiej Porębie.

Kolejny doktor w Instytucie Dowodzenia

W dniu 3 marca 2020 r. w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie na Wydziale Zarządzania odbyła się publiczna obrona doktoratu wykładowcy Instytutu Dowodzenia Akademii Wojsk Lądowych, pana mjr. Artura Zielichowskiego.

Seminarium Zakładu Wsparcia Bojowego

W dniu 27.02.2020 r. w Instytucie Dowodzenia odbyło się otwarte seminarium Zakładu Wsparcia Bojowego. W przedsięwzięciu wzięła udział kadra kierownicza Akademii na czele z Rektorem–Komendantem, gen. bryg. dr. hab. inż. Dariuszem Skorupką, Prorektorem ds. Wojskowych płk. dr. inż. Jackiem Narlochem i Prorektorem ds. dydaktycznych płk. dypl. Krzysztofem Grabowskim.

Uczymy się od najlepszych! Sekcja Działań Nieregularnych AWL w Jednostce Wojskowej AGAT 

Działająca przy Zakładzie Obrony Terytorialnej AWL Sekcja Działań Nieregularnych w dniach 30-31 stycznia oraz 25-28 lutego br. brała udział w kursie organizowanym przez Jednostkę Wojskową AGAT im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grot". 

Wciąż się doskonalimy by lepiej kształcić liderów

W dniach 25 – 27.02.2020 r. odbyły się pierwsze „Warsztaty przygotowujące do prowadzenia zajęć z walki w bliskim kontakcie dla dowódców plutonów oraz wybranej kadry dydaktycznej Akademii”.

Military Ski Patrol 2020 - CHALLENGE za nami

Czteroosobowe zespoły na nartach ski-turowych z plecakami ważącymi co najmniej 15 kilogramów, miały do pokonania ponad 50 kilometrów w górach. W okolicach Szklarskiej Poręby, Akademia Wojsk Lądowych przeprowadziła już czwartą edycję zimowych zawodów górskich Military Ski Patrol.

Międzynarodowe ćwiczenie taktyczne z wojskami "Combined Resolve XIII"

„Fight smart not hard” - takim mottem kierowali się podchorążowie oraz żołnierze zawodowi biorący udział w międzynarodowym ćwiczeniu Combined Resolve XIII w Hohenfels. Odbywało się ono w amerykańskim Joint Multinational Readiness Center w Bawarii w dniach 16.01-06.02.2020. Szkolenie skupiło żołnierzy z 17 państw, w tym około tysiąca z Polski.

Sukcesy Podchorążych na Zawodach Snajperskich w USA

W dniach 14-21.02.2020 r. członkowie Sekcji Strzelań Długodystansowych i Taktycznych Akademii Wojsk Lądowych wzięli udział w  49. edycji Winston P. Wilson (WPW) i 29. edycji Armed Forces Skill at Arms Meet (AFSAM) Sniper Championships.

Działania wysokogórskie w niskich temperaturach

W dniu 03.02.2020 roku w Górskim Ośrodku Szkoleniowym Akademii Wojsk Lądowych w Szklarskiej Porębie rozpoczął się Kurs Doskonalący „Działania wysokogórskie w niskich temperaturach” przeznaczony dla żołnierzy zawodowych z jednostek wojskowych. W obecnej edycji udział biorą żołnierze z 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego, 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej Mińsk Mazowiecki, 10. Brygady Kawalerii Pancernej oraz 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.

4 lutego 2020 r. w murach Politechniki Wrocławskiej odbyła się publiczna obrona doktoratu wykładowcy Instytutu Dowodzenia Akademii Wojsk Lądowych kpt. Adriana Golonki.  

Szkolenie Skitourowe

W dniach 27-31.01.2020 r. podchorążowie AWL wzięli udział w wojskowym obozie skitourowym w Czechach, w okolicach Szpindlerowego Młyna, organizowanym przez Uniwersytet Karola w Pradze.

Drugie seminarium „Przyszłe konflikty zbrojne”

30 stycznia 2020 r. w Instytucie Dowodzenia AWL odbyło się drugie seminarium naukowe z serii „Przyszłe konflikty zbrojne”. Celem przedsięwzięcia było określenie możliwych kierunków rozwoju sił zbrojnych oraz charakteru przyszłych konfliktów zbrojnych, a także wymiana poglądów i doświadczeń kadry Instytutu Dowodzenia w obszarze zachodzących zmian w taktyce i uzbrojeniu wojskowym. Licznie zgromadzoną w auli Instytutu kadrę, słuchaczy i podchorążych oraz zaproszonych gości powitał zastępca dyrektora płk dr inż. Czesław Dąbrowski.

Dyrektor Instytutu Dowodzenia z wizytą u bogów wojny oraz terytorialsów

W dniach 27-28.01.2020 r. dyrektor Instytutu Dowodzenia, płk dr hab. inż. Norbert Świętochowski zrealizował nadzór dydaktyczny nad procesem szkolenia słuchaczy Studium Oficerskiego 12‑miesięcznego o specjalności artyleryjskiej i Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zrywanie kontaktu ogniowego – kolejne zajęcia SDN

W dniach 25-26 stycznia 2020 r. odbyło się kolejne szkolenie taktyczne Sekcji Działań Nieregularnych działającej przy Zakładzie Obrony Terytorialnej AWL. Tematem przewodnim było zrywanie kontaktu ogniowego z przeciwnikiem.

Przedstawiciele AWL z wykładami gościnnymi w Olsztynie

Żołnierze Zakładu Obrony Terytorialnej Instytutu Dowodzenia przeprowadzili wykłady gościnne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego nt.:  „Dywersja we współczesnych konfliktach zbrojnych” oraz „Taktyka Wojsk Obrony Terytorialnej w przyszłym konflikcie zbrojnym”. Przedsięwzięcie było wynikiem  nawiązania współpracy pomiędzy Akademią Wojsk Lądowych i Uniwersytetem z Olsztyna.

Szef Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej płk Konrad Korpowski

W dniu 08.01.2020 r. Szef Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej weteran II wojny w Zatoce Perskiej, trzech misji w Iraku oraz dwóch misji w Afganistanie płk Konrad Korpowski przeprowadził wykład gościnny dla dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Sekcji Działań Nieregularnych na temat: „Przywództwo w potyczce”.

 

Back to top