INSTYTUT DOWODZENIA


Przedstawiciele AWL z wykładami gościnnymi w Olsztynie

Żołnierze Zakładu Obrony Terytorialnej Instytutu Dowodzenia przeprowadzili wykłady gościnne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego nt.:  „Dywersja we współczesnych konfliktach zbrojnych” oraz „Taktyka Wojsk Obrony Terytorialnej w przyszłym konflikcie zbrojnym”. Przedsięwzięcie było wynikiem  nawiązania współpracy pomiędzy Akademią Wojsk Lądowych i Uniwersytetem z Olsztyna.

Szef Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej płk Konrad Korpowski

W dniu 08.01.2020 r. Szef Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej weteran II wojny w Zatoce Perskiej, trzech misji w Iraku oraz dwóch misji w Afganistanie płk Konrad Korpowski przeprowadził wykład gościnny dla dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Sekcji Działań Nieregularnych na temat: „Przywództwo w potyczce”.

Sympozjum ROBO

W dniach 09-10 grudnia 2019 delegacja AWL w składzie ppłk. Tomasz KRAUZE oraz kpt. Paweł ŁASKI, reprezentujący Zakład Rozpoznana i Wojsk Aeromobilnych, uczestniczyła w warsztatach oraz Sympozjum Rozpoznanie Obrazowe w Bezpieczeństwie i Obronności – ROBO, których organizatorami był Zakład Teledetekcji, Fotogrametrii i Rozpoznania Obrazowego Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT oraz firma ESRI Polska.

W dniu 12 grudnia br. uroczyście obchodzono „Dzień Przeciwlotnika Akademii Wojsk Lądowych”, zorganizowane przez Zespół Obrony Przeciwlotniczej.

Kurs Strzelectwa Bojowego Sekcji Działań Nieregularnych - pistolet

W dniach 7-8.12.2019 r. na terenie strzelnicy FSO w Warszawie odbyło się kolejne szkolenie strzeleckie Sekcji Działań Nieregularnych w ramach realizowanego Kursu Strzelectwa Bojowego. Podchorążowie doskonalili umiejętności instruktorsko-metodyczne oraz strzeleckie wykorzystując broń krótką: GLOCK-17 oraz GLOCK-19.

W dniu 04.12.2019 r. w Akademii Wojsk Lądowych obchodzono Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii. Z tej okazji Zespół Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz podchorążowie artylerzyści przygotowali wykłady dotyczące reprezentowanego przez siebie rodzaju wojsk.

Szkolenie taktyczne Sekcji Działań Nieregularnych w warunkach górskich

W dniach 29.11-01.12 br. na terenie Górskiego Ośrodka Szkoleniowego AWL „Wysoki Kamień” w Szklarskiej Porębie odbyło się kompleksowe, trzydniowe szkolenie Sekcji Działań Nieregularnych.

Seminarium „Przyszłe konflikty zbrojne”

W dniu 15 listopada 2019 r. odbyło się w Instytucie Dowodzenia pierwsze seminarium naukowe z serii „Przyszłe konflikty zbrojne”. Celem przedsięwzięcia było dokonanie analizy charakteru współczesnych konfliktów zbrojnych oraz wskazanie kierunków ich ewolucji w bliższej i dalszej przyszłości, a także wymiana poglądów i doświadczeń kadry Instytutu Dowodzenia w obszarze zachodzących zmian w taktyce i uzbrojeniu wojskowym.

Warsztaty strzeleckie - WKS Śląsk Wrocław

W dniu 14 listopada 2019 r. podchorążowie sekcji strzeleckiej pod kierownictwem opiekuna mjr Dariusza KŁUSKA wzięli udział w warsztatach strzeleckich nt. ,,Użycie broni strzeleckiej w bezpośrednim kontakcie” zorganizowanych przez Fundację SIA na obiekcie strzelnicy WKS „Śląsk” we Wrocławiu.

W dniach 23-24 listopada br. na terenie strzelnicy Studenckiego Stowarzyszenia Strzeleckiego ENIGMA w Starych Bogaczowicach odbyły się kolejne zajęcia w ramach Kursu Strzelectwa Bojowego członków Sekcji Działań Nieregularnych. Szkolenie było prowadzone przez doświadczonego oficera z Jednostki Specjalnej WP i wymagało wysokiego poziomu wyszkolenia strzeleckiego, taktycznego oraz sprawności fizycznej.

Narada szkoleniowo-metodyczna

W dniach 12-13.11.2019 r. Zakład Wsparcia Bojowego zrealizował naradę szkoleniowo-metodyczną w Górskim Ośrodku Szkoleniowym „Wysoki Kamień”. Celem narady było wypracowanie wniosków i propozycji zmian w zakresie szkolenia modułowego do opracowania nowych edycji programów kształcenia na studiach I i II stopnia w specjalnościach Wojsk Rakietowych i Artylerii, Inżynierii Wojskowej, Obrony Przeciwlotniczej i Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia.

Zawody Strzeleckie Służb Mundurowych o Puchar Rektora – Komendanta Akademii Wojsk Lądowych

Strzelanie z pistoletu wojskowego z wymianą magazynka „parszywa trzynastka”, strzelanie dynamiczne z pistoletu maszynowego PM 98 i pistoletu GLOCK 17 oraz sztafeta strzelecka (strzelanie z karabinka MSBS „GROT”, karabinu maszynowego UKM2000P, karabinu wyborowego TRG 22) - to konkurencje Zawodów Strzeleckich Służb Mundurowych o Puchar Rektora-Komendanta Akademii Wojsk Lądowych, które odbyły się 29 października br.

W dniach 23-24.10.2019 r. w Akademii Wojsk Lądowych odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: „Wsparcie działań w operacjach wojskowych i reagowania kryzysowego”. Organizatorem konferencji był Zakład Wsparcia Bojowego Instytutu Dowodzenia AWL we współpracy z Akademią Sztuki Wojennej.

Medaliści z AWL

Ćwiczenie patrolowe „Cambrian Patrol” to okazja do sprawdzenia umiejętności w warunkach bojowej rywalizacji. Tegoroczna edycja organizowana już po raz sześćdziesiąty przez The 160th Welsh Brigade w Brecon zgromadziła ponad 130 zespołów z 34 krajów.

Sukces podchorążych  Sekcji Szkoleń Wysokogórskich

W dniach 09-13 września 2019 r. odbyły się kwalifikacje na Wojskową Odznakę Górską 21 Brygady Strzelców Podhalańskich II stopnia.

W dniach 16.09 - 22.09.2019 r. delegacja Uczelni w składzie: Dyrektor Instytutu Dowodzenia płk dr Lech Plezia oraz dwóch podchorążych z grupy osobowej aeromobilnej uczestniczyła w międzynarodowym ćwiczeniu FALCON LEAP 2019 w Holandii.

Źródło: http://6bpd.wp.mil.pl/pl/1_431.html [dostęp: 17.09.2019 r.]

Podczas II wojny światowej w dniach 17 – 26 września 1944 r. na terenach okupowanej Holandii alianci przeprowadzili największą operacje z udziałem wojsk powietrznodesantowych, która została określona kryptonimem ,,Market Garden’’.

reprezentacja AWL

W dniach 10-14.09.2019 r. podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych specjalności aeromobilnej uczestniczyli w międzynarodowych zawodach użyteczno-sportowych upamiętniających dowódcę 6 Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej oraz patrona 16 batalionu powietrznodesantowego generała brygady Mariana Zdrzałkę.

W dniach 4-5.09.2019 r. Zakład Teorii i Praktyki Strzelań przy współudziale Zakładu Wojsk Obrony Terytorialnej zorganizował  w Górskim Ośrodku Szkoleniowym „Wysoki Kamień” oraz strzelnicy w m. Mroczkowice seminarium, którego jednym z głównych celi była unifikacja procedur posługiwania się bronią krótką i długą w procesie szkolenia ogniowego.

 

Back to top