INSTYTUT DOWODZENIA


W dniach 1-5 czerwca 2020 r. na bazie Górskiego Ośrodka Szkoleniowego AWL „Wysoki Kamień” Zakład Rozpoznania i Wojsk Aeromobilnych Instytutu Dowodzenia zrealizował szkolenie taktyczne dla podchorążych III roku specjalności rozpoznanie wojskowe.

Zajęcia polegały na zaplanowaniu i realizacji  ponad 48 godzinnego patrolu rozpoznawczego w środowisku górskim. W czasie patrolu podchorążowie poznawali w sposób praktyczny zagadnienia z survivalu, topografii wojskowej, procedur MEDEVAC, wsparcia ogniowego, długotrwałej obserwacji obiektu i zasadzki, jak i dowodzenia podczas walki.

Zajęcia były podsumowaniem szkolenia taktycznego podchorążych w okresie studiów licencjackich. Pozwoliły one sprawdzić wiedzę i umiejętności przyszłych dowódców, a także zweryfikowały przygotowanie fizyczne oraz psychiczne podczas wykonywania zadań w trudnym i wymagającym środowisku walki jakim są góry.


tekst i zdjęcia: AWL

 

Back to top