INSTYTUT DOWODZENIA


W dniach 25 i 26 października podchorążowie i kadra Akademii Wojsk Lądowych, wraz z opiekunem Sekcji Strzeleckiej mjr. Dariuszem Kłuskiem odwiedzili Fabrykę Broni „Łucznik” w Radomiu, w ramach podróży studyjnej na temat „Technologia produkcji oraz budowa i techniczne rozwiązania zapewniające optymalne osiągi współczesnych i przyszłościowych systemów broni strzeleckiej - karabinek MSBS GROT”.

Celem podróży było m.in.: zapoznanie uczestników ze strukturą funkcjonowania firmy, procesem wytwarzania broni strzeleckiej na linii produkcyjnej, a także szkolenie w związku z planowanym wprowadzeniem karabinka na uzbrojenie Akademii Wojsk Lądowych, gdzie testować go będą przyszli oficerowie Wojsk Obrony Terytorialnej.

Pierwszy dzień wizyty rozpoczął się od prezentacji nowoczesnego karabinka 5,56 mm MSBS GROT C16 FB A0, którego modułowa budowa pozwala na tworzenie jego różnych konfiguracji w układach zarówno kolbowych jak i bezkolbowych. Szkolenie obejmowało takie zagadnienia jak: zasady eksploatacji broni, budowa oraz dane taktyczno-techniczne, a także zasadę jej działania. Przedstawione zostały różne konfiguracje karabinka oraz wyposażenie, które zostało do niego dołączone.

Drugi dzień to kontynuacja szkolenia na strzelnicy testowej, gdzie praktycznie doprowadzano karabinki do prawidłowej celności. W czasie pobytu kadra oraz instruktorzy mieli okazję wymienić doświadczenia a także przekazać konstruktorom swoje uwagi i oczekiwania dotyczące nowej broni. Szkolenie zakończyło się zwiedzaniem wydziałów produkcyjnych - z prezentacją technologii produkcyjnych oraz metod kontroli przebiegu procesów i kontroli jakości. W „Sali Tradycji” można było zobaczyć produkowaną w Radomiu broń strzelecką, ale nie tylko, bo w przeszłości „Łucznik” produkował maszyny do szycia, maszyny do pisania, a nawet rowery.

Serdecznie dziękujemy prezesowi zarządu oraz przedstawicielom Fabryki Broni „Łucznik” za zorganizowanie szkolenia, możliwość zwiedzania zakładów, przekazane instrukcje oraz plansze poglądowe produkowanej broni strzeleckiej, jak i udzielenie odpowiedzi na wszelkie nurtujące nas pytania z dziedziny produkcji uzbrojenia.


Tekst: AWL

Zdjęcia: plut. pchor. Adrian Sawicki

 

 

Back to top