INSTYTUT DOWODZENIA


W dniu 15 listopada 2019 r. odbyło się w Instytucie Dowodzenia pierwsze seminarium naukowe z serii „Przyszłe konflikty zbrojne”. Celem przedsięwzięcia było dokonanie analizy charakteru współczesnych konfliktów zbrojnych oraz wskazanie kierunków ich ewolucji w bliższej i dalszej przyszłości, a także wymiana poglądów i doświadczeń kadry Instytutu Dowodzenia w obszarze zachodzących zmian w taktyce i uzbrojeniu wojskowym.

Seminarium otworzył Rektor-Komendant Akademii pan generał brygady dr hab. Dariusz Skorupka, który nakreślił hipotetyczny scenariusz przyszłego konfliktu zbrojnego. Rektor-Komendant wprowadził uczestników seminarium w koncepcję „trzeciej światowej minus”, to jest przyszłościowego konfliktu zbrojnego zdominowanego przez nowoczesną technologię, jaką są drony i amunicja precyzyjna, podkreślając, że uzbrojenie będące dziś w fazie koncepcyjnej jutro może być codziennością.

Spośród wielu wystąpień o tematyce dotyczącej scenariuszy oraz skutków hipotetycznych konfliktów zbrojnych oraz nowych technologii i uzbrojenia do najciekawszych należał referat majora Łuksza Machny, który przedstawił możliwości wykorzystania dronów w działaniach taktycznych, wskazując na różnorodność zadań, które mogą być przez nie wykonywane w powietrzu, na lądzie i w wodzie. Natomiast podpułkownik Żukowski i major Zielichowski wprowadzili słuchaczy w aspekty cybernetyzacji pola walki. O hybrydowym charakterze konfliktu zbrojnego na Ukrainie mówił podpułkownik Krzysztof Gruca. Z niezwykłym zainteresowaniem wysłuchano także wystąpienia dotyczącego koncepcji wojny według Gierasimowa, zaprezentowanego przez majora Jarosława Affka. Ważny głos w dyskusji zabrał pan generał broni rezerwy Marek Tomaszycki, który podkreślił wagę wyszkolenia współczesnych oficerów, ich zdolność do elastycznego działania w najtrudniejszych warunkach i podejmowania trafnych decyzji w sytuacjach zagrożenia.

Podsumowania seminarium dokonał dyrektor Instytutu Dowodzenia podpułkownik Norbert Świętochowski, dziękując prelegentom za przygotowanie wystąpień oraz wszystkim obecnym za aktywny udział i merytoryczną dyskusję. Kolejne seminarium z tej serii zaplanowane jest na styczeń 2020 r., serdecznie zapraszamy do udziału.


 

Tekst i zdjęcia: Norbert Świętochowski

 

Back to top