INSTYTUT DOWODZENIA


W dniu 04.12.2019 r. w Akademii Wojsk Lądowych obchodzono Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii. Z tej okazji Zespół Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz podchorążowie artylerzyści przygotowali wykłady dotyczące reprezentowanego przez siebie rodzaju wojsk.

Wśród zaproszonych gości przybyli: Prorektor ds. Wojskowych AWL płk dr inż. Jacek Narloch, Dyrektor Instytutu Dowodzenia płk dr hab. inż. Norbert Świętochowski, Kierownik Zakładu Wsparcia Bojowego ppłk dr inż. Jacek Pająk, przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów Oddział Wrocław na czele z gen. broni w st. spocz. Antonim Skibińskim, prezesem  płk. rez. Zygmuntem Dynowskim i członkami płk. rez. Stanisławem Gajewskim, płk. rez. Piotrem Żurakowskim, ppłk. Piotrem Janiakiem i ppłk. Janem Dziaduchem. W spotkaniu licznie uczestniczyło najmłodsze pokolenie adeptów sztuki artyleryjskiej, podchorążowie artylerii wszystkich roczników wraz z dowódcami plutonów oraz słuchacze Studium Oficerskiego.

Spotkanie rozpoczęło się typowo dla artylerzystów od salwy artyleryjskiej, która została wykonana przez baterię artylerii rakietowej w ramach Centralnych Obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii na toruńskim poligonie. Gości powitał kierownik Zespołu mjr mgr inż. Andrzej Szalla, który przedstawił dorobek Zespołu w mijającym roku kalendarzowym oraz przedstawił stan obecny i rozwój WRiA. Następnie głos zabrali podchorążowie: plut. pchor. Dominik Kaniowicz, który przedstawił referat na temat „Homar - czy to rewolucja której potrzebujemy”, sierż. pchor. Rafał Gałkiewicz „Bofors 155 Bonus jako przykład nowoczesnej artylerii przeciwpancernej”, natomiast st. kpr. pchor. Mateusz Kumon oraz st. szer. pchor. Maciej Piotrowski zaprezentowali "Nowe możliwości użycia moździerzy samobieżnych RAK".

Wykłady były bodźcem do dalszej dyskusji merytorycznej o stanie współczesnej artylerii oraz kierunkach jej dalszego rozwoju. Uroczystość zakończyła się uroczystym obiadem i spotkaniem pokoleń artylerzystów.


Tekst: mjr mgr inż. Andrzej SZALLA

Zdjęcia: plut. pchor. Adrian JASTROWICZ

 

Back to top