INSTYTUT DOWODZENIA


W dniu 12 grudnia br. uroczyście obchodzono „Dzień Przeciwlotnika Akademii Wojsk Lądowych”, zorganizowane przez Zespół Obrony Przeciwlotniczej.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów pod pomnikiem generała Tadeusza Kościuszki – Patrona Akademii Wojsk Lądowych oraz okolicznościowej przemowy Kierownika Zakładu Wsparcia Bojowego ppłk dr inż. Jacka Pająka.

Przeprowadzone zostało sympozjum, w trakcie którego prelegenci: płk rez. dr. Marek Andruszkiewicz, kpt. Jarosław Patałuch oraz sierż. pchor. Witold Pruchnicki przedstawili historię kształcenia kadr Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Polsce, zarys historii Zespołu Obrony Przeciwlotniczej Akademii oraz sytuację obecną Wojsk OPL i perspektywy jej rozwoju. Podsumowania panelu dokonał Prorektor ds. Wojskowych płk dr inż. Jacek Narloch.

Uroczystość uświetnili swoimi wystąpieniami  przedstawiciele pododdziałów przeciwlotniczych, na co dzień bardzo blisko współpracujący z Zespołem Obrony Przeciwlotniczej: Dowódca 2. Dywizjonu Przeciwlotniczego 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego ppłk Grzegorz Zając oraz Szef S-2 Pułku mjr Remigiusz Rodykow.


tekst i zdjęcia: kpt. Jarosław Patałuch

 

Back to top