INSTYTUT DOWODZENIA


W dniu 08.01.2020 r. Szef Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej weteran II wojny w Zatoce Perskiej, trzech misji w Iraku oraz dwóch misji w Afganistanie płk Konrad Korpowski przeprowadził wykład gościnny dla dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Sekcji Działań Nieregularnych na temat: „Przywództwo w potyczce”.

Doświadczenie bojowe oficera oraz jego sylwetka to wartość dodana dla Polskiej Armii. Przekazane przez płk. Korpowskiego treści bez wątpienia pozwolą adeptom trudnej sztuki wojennej na rzetelne przygotowanie się do realizacji potencjalnych zadań bojowych stojących przed przyszłymi dowódcami.


Tekst: Zakład Obrony Terytorialnej

Zdjęcie: terytorialsi.wp.mil.pl

 

Back to top