INSTYTUT DOWODZENIA


Żołnierze Zakładu Obrony Terytorialnej Instytutu Dowodzenia przeprowadzili wykłady gościnne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego nt.:  „Dywersja we współczesnych konfliktach zbrojnych” oraz „Taktyka Wojsk Obrony Terytorialnej w przyszłym konflikcie zbrojnym”. Przedsięwzięcie było wynikiem  nawiązania współpracy pomiędzy Akademią Wojsk Lądowych i Uniwersytetem z Olsztyna.

Pierwszy wykład wygłosił Kierownik Zakładu Obrony Terytorialnej ppłk dr inż. Przemysław Żukowski, a drugi mjr mgr inż. Artur Zielichowski.

Z relacji i reakcji słuchaczy wiemy, że wykłady cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i zaowocowały konstruktywną wymianą poglądów.

Serdecznie dziękujemy za zorganizowanie spotkania: Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji UWM - dr. hab. Jarosławowi Dobkowskiemu, prof. UWM, Prodziekanowi ds. Studenckich i Kształcenia - dr. hab. Piotrowi Chlebowiczowi, Prodziekanowi ds. Administracyjnych i Organizacji Procesu Dydaktycznego - dr. hab. Jakubowi Ziętemu; pani Annie Wiejek.


tekst : AWL

zdjęcia: Jarosław Sikorski

 

Back to top