INSTYTUT DOWODZENIA


30 stycznia 2020 r. w Instytucie Dowodzenia AWL odbyło się drugie seminarium naukowe z serii „Przyszłe konflikty zbrojne”. Celem przedsięwzięcia było określenie możliwych kierunków rozwoju sił zbrojnych oraz charakteru przyszłych konfliktów zbrojnych, a także wymiana poglądów i doświadczeń kadry Instytutu Dowodzenia w obszarze zachodzących zmian w taktyce i uzbrojeniu wojskowym. Licznie zgromadzoną w auli Instytutu kadrę, słuchaczy i podchorążych oraz zaproszonych gości powitał zastępca dyrektora płk dr inż. Czesław Dąbrowski.

W seminarium uczestniczył Rektor-Komendant AWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka, który podkreślił wagę analizy doświadczeń bojowych i wyciągania wniosków umożliwiających odpowiednie przygotowanie wojsk do przyszłych wojen. Wśród zaproszonych gości byli: Dowódca 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Artur Barański, Prorektor ds. Wojskowych AWL płk dr inż. Jacek Narloch, Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa AWL ppłk dr inż. Zbigniew Grobelny, pełniący obowiązki Dziekana Wydziału Zarządzania ppłk dr Mikołaj Kugler.

Seminarium otworzyło wystąpienie mjr. mgr. Andrzeja Szalla, który przedstawił kierunki rozwoju Wojsk Rakietowych i Artylerii, podkreślając że ten rodzaj wojsk podlega obecnie szybkiej modernizacji i  może stanowić podstawowy środek precyzyjnego rażenia na donośnościach sięgających 300 km. Bardzo interesujący referat dotyczący użycia broni elektromagnetycznej w zwalczaniu środków napadu powietrznego przedstawił kpt. mgr Jarosław Patałuch. Natomiast kpt. mgr Adam Kunz zaprezentował perspektywy rozwoju broni pancernej, podkreślając, że czołgi i bojowe wozy piechoty, dzięki modernizacji technicznej i dostosowaniu do wymogów przyszłego pola walki, długo jeszcze będą spełniały ważną rolę w wielu konfliktach zbrojnych. Mjr dr Michał Kalisiak zastanawiał się w swoim wystąpieniu jak zwyciężać i budować ducha zwycięstwa, podkreślając, ze kluczem do tego może być świetne wyszkolenie wojsk, autorytet dowódcy oraz wysokie morale żołnierzy, zaś ppłk dr Marcin Bielewicz przedstawił problematykę wykorzystania symulacji konstruktywnej w szkoleniu wojsk.

Momentem kulminacyjnym seminarium był wykład gościnny pana prof. dr. hab. inż. Marka Wrzoska, wykładowcy z Akademii Sztuki Wojennej, na temat „Przyszłe konflikty zbrojne”. Prof. Marek Wrzosek jest jednym z czołowych teoretyków i praktyków sztuki operacyjnej oraz cenionym specjalistą rozpoznania wojskowego i walki informacyjnej. W swoim wystąpieniu w przedstawił charakter ostatnich wojen i konfliktów zbrojnych, uwarunkowania technologiczne i geopolityczne wpływające na dalszy rozwój sił zbrojnych oraz dokonał analizy możliwych scenariuszy przyszłych konfliktów. Wykład prof. Wrzoska wzbudził bardzo duże zainteresowanie i stał się przyczynkiem do wielu pytań i merytorycznej dyskusji wśród kadry Instytutu.

Podsumowania seminarium dokonał dyrektor Instytutu Dowodzenia płk dr hab. inż. Norbert Świętochowski, dziękując prelegentom za przygotowanie wystąpień oraz wszystkim obecnym za aktywny udział i merytoryczną dyskusję. Kolejne seminarium z tej serii zaplanowane jest na kwiecień 2020 r.


tekst: płk dr hab. inż. Norbert Świętochowski

zdjęcia: st. chor. sztab. Paweł Oczachowski

 

Back to top