INSTYTUT DOWODZENIA


W dniach 02-11.03.2020 r. podchorążowie specjalności aeromobilnej i rozpoznawczej Akademii Wojsk Lądowych realizowali zajęcia programowe z przedmiotu „Szkolenie taktyczno-narciarskie” w Górskim Ośrodku Szkoleniowym „Wysoki Kamień” w Szklarskiej Porębie.

W pierwszych dniach uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z budową i sposobami wykorzystania zimowego sprzętu specjalistycznego oraz poznali podstawy profilaktyki zagrożeń zdrowotnych w górach w zimie. Program szkolenia obejmował również zagadnienia z zakresu narciarstwa wysokogórskiego i ewakuacji poszkodowanego podręcznymi środkami w górach oraz budowy w schronień śnieżnych typu „quinzee”. Zajęcia  miały na celu, obok poznania technik działania w tym specyficznym środowisku walki, zbudowanie zdolności kooperowania w małym zespole w warunkach szczególnych, jakimi są góry w zimie. Był to również okres sprawdzenia odporności psychofizycznej podchorążych.  Szkolenia zostało zakończenie zajęciami dobowymi, które obejmowały strzelanie bojowe w terenie przygodnym, marsze kondycyjne w porze nocnej oraz bytowanie w schronieniach śnieżnych. Zajęcia były prowadzone przez kadrę dydaktyczna AWL z Zespołu Szkoleń Górskich i SERE oraz Zakładu Teorii i Praktyki Strzelań.


tekst i zdjęcia: AWL

 

Back to top