INSTYTUT DOWODZENIA


Słuchacze 12 miesięcznego studium WOT oraz kursu oficerskiego Terytorialnej Służby Wojskowej uczestniczyli w dniach 2-14 marca br. w szkoleniu poligonowym realizowanym w OSPWL Wędrzyn, podczas którego zostali zapoznani z technikami i taktyką walki w terenie zabudowanym.

Główne przedsięwzięcia szkoleniowe realizowane były w Centralnym Ośrodku Zurbanizowanym (COZ), gdzie słuchacze pod okiem instruktorów i wykładowców z Zakładu Obrony Terytorialnej oraz oficerów z Wojsk Obrony Terytorialnej realizowali cykl szkoleniowy mający przygotować ich do dowodzenia w walce w tym specyficznym środowisku.

Zwieńczeniem szkolenia poligonowego były zajęcia dobowe realizowane na terenie COZ, podczas których słuchacze realizowali zadania związane z obroną, szturmem i rozpoznaniem. Zajęcia wymagały dużego zaangażowania i wykazania się wysokim poziomem wyszkolenia, ponieważ w niektórych epizodach jako strona przeciwna występowały poddziały aeromobilne wojsk operacyjnych przygotowujących się do ćwiczenia DEFENDER 20.


test i zdjęcia: mjr dr Artur Zielichowski

 

Back to top