INSTYTUT DOWODZENIA


W dniach 17-21.02.2020 r. oraz 02-13.03.2020 r. podchorążowie I roku studiów II stopnia o specjalnościach zmechanizowana i aeromobilnej oraz wykładowcy Zespołu WRiA przebywali na zajęciach praktycznych w CSAiU w Toruniu.

Podczas szkolenia na toruńskim poligonie podchorążowie realizowali zajęcia z przedmiotów Wsparcie Ogniowe oraz Metodyka Szkolenia II, pod kierunkiem Kierownika Zespołu WRiA mjr. Andrzeja Szalla oraz wykładowcy kpt. Marcina Nadachewicza. W czasie zajęć podchorążowie zostali zapoznani przez instruktora z kompanii wsparcia dywizjonu zabezpieczenia szkolenia CSAiU z budową oraz taktyką użycia 60 mm moździerza LRM wz. 99 „ANTOS”. Ponadto, pod nadzorem instruktorów z Cyklu Budowy i Eksploatacji zdobywali praktyczne umiejętności z zakresu przygotowania moździerza i amunicji do strzelania.

Bardzo ważnym elementem zajęć w CSAiU było wykorzystanie systemu szkolno-treningowego „Śnieżnik” do doskonalenia umiejętności funkcyjnych obsługi moździerza LM-60D. Szczególnym wyzwaniem dla podchorążych okazało się wykonanie zadania szkolnego nr 1 z moździerza amunicją bojową w trudnych warunkach atmosferycznych. Był to prawdziwy egzamin podsumowujący cykl zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych w całym semestrze.


Tekst: mjr mgr inż. Andrzej Szalla

Zdjęcia: mjr mgr inż. Andrzej Szalla 

 

Back to top