INSTYTUT DOWODZENIA


W Akademii Wojsk Lądowych odbyła się prelekcja mjr. Damiana Matkowskiego – byłego oficera Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca. Wystąpienie dotyczyło organizowania, planowania oraz dowodzenia pododdziałami w sytuacjach zagrożenia niemilitarnego według sposobu działania Wojsk Specjalnych.

Podczas prelekcji zostały zaprezentowane treści na temat utrzymywania stałej gotowości do działania pododdziałów, wspierania działań służb przez żołnierzy oraz identyfikacji realnych zagrożeń jakie niesie ze sobą COVID-19. Przedstawiono również sposoby radzenia sobie z wyzwaniami w sytuacjach kryzysowych stojącymi przed liderami.

Dzięki przekazanej wiedzy podchorążowie będą mogli zaimplementować nowatorskie rozwiązania w codziennej służbie.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez podchorążych Sekcji Działań Nieregularnych w ramach operacji #OdpornaWiosna. Inicjatorem prelekcji był mjr Matkowski, który zgłosił chęć i możliwość jej przeprowadzenia, dla tych którzy biorą udział w operacji przeciwkryzysowej.

***

mjr Damian MATKOWSKI ps. „MATKA”

Były Oficer Pionu Szkolenia Jednostki Wojskowej Komandosów w której służył 13 lat, współtwórca firmy szkoleniowej Targets Creators. Uczestniczył w 4 misjach zagranicznych w Iraku i Afganistanie.

Był głównym doradcą komendanta Centrum Szkolenia Sił Specjalnych Afgańskiej Policji.  Ukończył szereg profesjonalnych szkoleń ośrodkach zagranicznych m.in. prestiżowy kurs Master Pistol and Rifle Instructor - SIG SAUER Academy.

Służył w dwóch Zespołach Bojowych - dowodził  Sekcją i Grupą Specjalną oraz Grupą Wsparcia ZB. Po zakończeniu etapu dowodzenia poddziałami został Kierownikiem Kursu Szkolenia (odpowiedzialny za realizację Kursów Bazowych). Służbę w JWK zakończył jako Szef tzw. „Selekcji”. Autor procedur działania (SOP) na poziomie taktycznym wykorzystywanych w JWK. Wprowadzał nowatorskie techniki szkolenia oraz rozwiązania programowe.

Wielokrotne odznaczany i nagradzany za dowodzenie. Za schwytanie w 2012 roku najwyżej notowanego celu osobowego z listy JPEL w historii polskiej Armii (Top Level Target) został wyróżniony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego.


tekst i zdjęcia: AWL

 

Back to top