STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH   


W dniach 27-29 września br. troje nauczycieli Studium Języków Obcych (SJO) wzięło udział w szkoleniu egzaminatorów zorganizowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną Języków Obcych MON (CKEJO MON).

Szkolenie miało charakter doskonalący i było przeznaczone dla osób posiadających już uprawnienia do prowadzenia egzaminów resortowych zgodnie z Porozumieniem STANAG 6001. Jego celem była standaryzacja w zakresie stosowania procedur egzaminacyjnych oraz interpretacji kryteriów oceny, szczególnie dla sprawności mówienie i pisanie.

Nauczyciele SJO regularnie uczestniczą w przedsięwzięciach tego typu. Jest to niezbędne do utrzymania wysokiej jakości oferowanych w Uczelni egzaminów językowych, zgodnie z obowiązującymi standardami i wytycznymi CKEJO MON.


 

Back to top