STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH   


W dniu 22 września 2018 r. Studium Języków Obcych gościło uczestników XXI. edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

W trakcie zajęć przeprowadzonych przez ppłk. dr. Mikołaja Kuglera, starszego wykładowcę i Kierownika SJO, mogli oni zapoznać się z językiem angielskim używanym w środowisku wojskowym. Główny nacisk został położony na typowe słownictwo, wydawać się może że nawet banalne, ale którego zrozumienie i/lub użycie może jednak stwarzać problemy. Sesja była szczególnie przydatna dla osób, które interesują się wojskowością i chcą doskonalić znajomość języka angielskiego stosowanego dla celów wojskowych.


Tekst: ppłk Mikołaj Kugler

Zdjęcia: SJO

 

Back to top