Wydział Nauk o BezpieczeństwieWydział ZarządzaniaInstytut Dowodzenia

W dniach 21-23 września 2018 r. nauczyciele Studium Języków Obcych uczestniczyli w międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego (IATEFL) przy współpracy Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej. Jej celem była wymiana doświadczeń na temat aktualnych trendów w nauczaniu i uczeniu się języka obcego oraz zapoznanie się z najnowszymi badaniami w tym zakresie. Warsztaty i wykłady prowadzone były przez prelegentów z 16 krajów, między innymi z Bułgarii, Czech, Francji, Irlandii, Izraela, USA, Węgier i Wielkiej Brytanii.

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny. Oprócz metodyki nauczania języka angielskiego reprezentowane były również takie dziedziny nauki jak: lingwistyka, pedagogika, psychologia i psychoterapia oraz kulturoznawstwo.

Tematyka poruszana podczas konferencji dotyczyła następujących zagadnień: nauczanie języka obcego w szkołach wszystkich szczebli, techniki kreatywnego i krytycznego myślenia, metoda gramatyczno-tłumaczeniowa i komunikacyjna, literatura i poezja w procesie nauczania, neologizmy i aspekty współczesnego języka angielskiego, wykorzystanie mediów cyfrowych w procesie nauczania, wielokulturowość, kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów i nauczycieli, różnice osobowościowe w procesie nauczania, dysleksja oraz ‘native speakerism’.

Prelegenci reprezentowali różne organizacje, wydawnictwa oraz uczelnie. Wśród nich byli również autorzy podręczników do nauki języka angielskiego i podręczników metodycznych, którzy podczas konferencji prezentowali swoje publikacje. Konferencję zaszczyciły swoją obecnością takie autorytety jak: Jacek Santorski, profesor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz założyciel Akademii Psychologii Przywództwa, Hugh Dellar, reprezentat National Geographic i współautor nowej serii podręczników, oraz Grzegorz Śpiewak, metodyk i współzałożyciel Centrum Doskonalenia Nauczycieli Języków Obcych.

Konferencja była okazją do spotkania wielu cenionych i doświadczonych trenerów, mentorów oraz praktyków, ale przede wszystkim ludzi, dla których język angielski jest pasją.


Tekst: mgr Monika Kaliściak

Zdjęcia: SJO

 

PROJEKTY

  • PROJEKT_kafelek_wzor
  • kafelek_symulator
  • projekt_Kosciuszko_II
  • projekt wsparcie czasopism 250x200

Back to top